Koomiksi töötoad noortele

20. oktoober 2011 - 16. detsember 2011, Haapsalu, Haapsalu, Pärnu, Tartu, Viljandi

Soome Instituut viib koostöös Soome Koomiksiseltsiga (Sarjakuvaseura) läbi koomiksitöötubasid erinevates Eesti koolides. Töötoad leiavad aset oktoobrist detsembrini, õpetajateks on koomiksikunstnikud Joonas Sildre ja Petri Koikkalainen ning osalejateks noored alates 15. eluaastast.

Koomiksitöötubade eesmärgiks on tutvustada koomiksit kui omaette kultuuriliiki ja seda, kuidas kasutada koomiksi pakutavaid vahendeid oma loo jutustamiseks ning sõnumi edasiandmiseks ja esiletoomiseks. Töötubade sari saab avalöögi 20. oktoobril Tartus. Novembris ja detsembris on koomiksite joonistamine kavas Viljandis, Pärnus ning Haapsalus

Töötubade idee kasvas välja FINEST koomiksinäitusest, mis tutvustab kümne Eesti ja kümne Soome kunstniku nägemust teemast „24 tundi“. Näitus, mis on nii tehniliselt kui ka stiililiselt mitmekülgne väljapanek mõlema riigi nüüdiskoomiksist, on esil ka kõigis nendes linnades, kus leiavad aset töötoad.

Koomiksiprojekt on saanud Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi kultuurieksporditoetust.

Jenni Kallionsivu
Kultuurisekretär / Kulttuurisihteeri
Soome Instituut / Suomen Viron-instituutti
Harju 1, 10146 Tallinn, Estonia
jenni.kallionsivu@finst.ee
+372 6313 917, +372 568 869 39

skype: jenni.kalllionsivu