Soome keele olümpiaad Agricola

12. aprill 2019, Tartu, Jakobi 2, Tartu

Uudist loe siin.

12. aprillil toimub Tartu Ülikoolis Soome Instituudi, Tartu Ülikooli Teaduskooli, Tartu Ülikooli soome-ugri keelte osakonna ja Tallinna Ülikooli koostöös vabariikliku soome keele olümpiaadi Agricola lõppvoor. 

Olümpiaadist võivad osa võtta üldhariduskooli 9.-12. klassi õpilased ja kuni 20-aastased kutsekooli õpilased. Olümpiaadist osavõtja ei tohi olla Soomes koolis käinud, tema emakeel ei tohi olla soome keel ja ta peab olema õppinud põhikoolis või gümnaasiumis või kutsekoolis soome keelt.

Olümpiaad koosneb eelvoorust ja lõppvoorust. Eelvooru tulemuste põhjal kutsub olümpiaadi žürii lõppvooru kuni 30 õpilast, kusjuures samast koolist pääseb lõppvooru maksimaalselt kuus õpilast. Täpsemad juhised lõppvooru ja olümpiaadipäeva kohta saadetakse koolidesse pärast eelvooru. Lisainfo

Toetajad

Olümpiaadi lõppvooru ülesanded sisaldavad järgmisi osasid:

teksti ja kõne mõistmine, grammatika- ja sõnavaraharjutused, suuline ülesanne, kirjutamisülesanne, Soome tundmine.

Olümpiaadipäeva (12. aprill 2019) ajakava :
10.30–11.00 osavõtjate registreerimine (Tartu, Jakobi 2, 4. korrus)
11.00-14.00 olümpiaad
13.30–14.20 lõunasöök
14.30–17.00 kultuuriprogramm
17.00–18.30 vastuvõtt ja autasustamine

Nii eelvooru kui ka lõppvooru tulemused ja ülesanded avaldatakse TÜ teaduskooli kodulehel.

Lisainfo:
Margit Kuusk
Tartu Ülikool, Jakobi 2-420
tel 7375220
55613698
Margit.Kuusk@ut.ee