Haridus- ja Teadusministeerium ning Innove SA: koolid võiksid arvestada soome keele oskust mõõtvat kesktaseme testi ka koolieksamina.

Juba mõned aastad on Eestis korraldatud  soome keele oskust mõõtvat YKI (Yleiset kielitutkinnot) kesktaseme testi. Test vastab B1-B2 tasemetele ja seda korraldatakse Eestis kaks korda aastas. Haridus- ja Teadusministeerium ning Innove SA on kinnitanud, et koolid võiksid arvestada YKI testi koolieksamina.

2011. aastast on põhikoolis olnud võimalik teise võõrkeelena õppida ka soome keelt. Osa õpilastest võib soovida tõendada oma soome keele oskust eksamit sooritades. Kahjuks ei saa õpilased  praegu veel soome keeles teha riigieksamit.

Koolieksami puhul on õppekava liberaalsem ja annab koolidele vabamad käed. Kehtiva õppekava järgi võib koolieksami lugeda sooritatuks, kui õpilane on tõendanud, et on gümnaasiumi jooksul omandanud kooli õppekavas ettenähtud teadmised ja oskused väljaspool kooli, näiteks rahvusvaheliste olümpiaadide raames, olles sooritanud mõne rahvusvaheliselt tunnustatud testi või muul taolisel moel.

YKI test on tasuline, makstes osalejale 120 eurot. Infot selle kohta saab Soome Instituudilt.

Need, kes on juba testi teinud, võivad uurida, kas kool võimaldab selle arvessevõtmist koolieksamina. 

Tulevikus võiks test olla samal positsioonil Eesti riiklikkus õppekavas olevate keeltega (inglise, vene, saksa, prantsuse)  ja YKI testi tulemus minna arvesse ka riigeksami tulemusena. See eeldab aga õppekava muutmist ning YKI testi korraldamise regulaarseks muutmist, mille suunal tehakse tööd nii Eesti kui ka Soome poolel.

Infot YKI testi kohta leiab ka Opetushallituse kodulehelt.