Ida-Virumaa koolijuhtide projekti (link) raames valmib detsembris 2021 videoformaadis lühiloengute sari. Loengutes tutvustatakse Soome koolides kasutusel olevaid meetodeid ja huvitavaid projekte, mis tegelevad koolipere vaimse ja füüsilise heaoluga, mis erandlikel aegadel tavapärasest enam turgutust võivad nõuda.

Videoloengud on mõeldud inspiratsiooniks nii koolijuhtidele, õpetajatele kui ka õppuritele. Soomekeelsed eesti- ja venekeelsete subtiitritega videod avaldame aasta lõpuks Soome Instituudi Youtube’i kanalil.

Teemad:

  • Elamuspedagoogika rõhutab terviklikku õppimist uute elamuste ja kogemuste kaudu. Õpitegevus toimub tavaliselt looduses. Kõneleb Elina Elme Outward Bound Finland’ist.
  • Erinevad inimtüübid koolis. Teemat avab koolitaja Auli Malimaa, kes räägib oma koolitustel mh sellest, kuidas olla õnnelik.
  • Mindfulness ehk hetkes elamise oskus. Kuidas seda oskust juba koolis õppida saab? Kõnelejaks on Susanna Heikari, õpetaja ja Mindfulness-koolitaja.
  • Neuropsühhiaatriliste häiretega õppijad koolis. Kuidas toetada koolis aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õppijaid? Teemat lahkab eripedagoog ja õppenõustaja, neuropsühhiaatriline treener ning koolitaja Mari Lapinkoski.
  • Tugiõpilastegevus Soome koolides. Tegevuse eesmärkideks on arendada üksteisest hoolimist, tõrjuda õpilaste üksindust ning avardada nende kooliellu panustamise võimalusi. Kõneleb Tiia Rosnell Mannerheimi Lastekaitse Liidust.
  • Tuutortegevus Soome gümnaasiumites. Tuutorid on vanemate kursuste õppurid, kes aitavad ja toetavad nooremaid gümnaasiumi alguses. Teemat avab Tiia Rosnell Mannerheimi Lastekaitse Liidust.
  • VoicePilates-meetod ehk näpunäiteid õpetajale selle kohta, kuidas oma häält hoida. Kõneleb Katri-Liis Vainio, VoicePilates-meetodi arendaja.
  • Õpilasagendid IT-abilistena koolides. Tegevusmudelis rakendatakse õpetajate ja nooremate õpilaste abistamisel neid õpilasi, kellel on mitmekülgsed tehnoloogilised oskused ning entusiasmi neid edasi arendada. Teemast räägib Vesa Hursti, projekti Oppilasagentti koordinaator.

Lisainfo: Liina Ergma (link)