Milline on hea elukeskkonnaga tulevikulinn? Milliseid tulevikuprobleeme ei oska me ette näha? Kuidas panna linnaplaneerimine inimest teenima? Kuidas sünnib küsimuste lahendamise käigus innovatsioon?

Keerulised küsimused pole probleem, vaid hea põhjus otsida tuleviku vastuseid. Selle jaoks ongi ellu kutsutud targa ühiskonna ühiskonna looja, Soome ja Eesti suurim piirülene teadus- ja innovatsioonikeskus FinEst Centre for Smart Cities ehk FinEst Targa Linna Tippkeskus.

Kuidas teadmine teadmistest jõuaks kaugemale ja kõrgemale, arutavad Marko Nieminen, Matti Hämäläinen, Hannele Valkeeniemi, Kalle Toiskallio ja Einari Kisel.

FinEst Centre on TalTechi, Aalto Ülikooli, Forum Virium Helsingi ja Eesti Majandusministeeriumi ühisprojekt. 2019. aastal alustatud tööd rahastab aastani 2026 EL. Ent vajadus linnade rohelise, energiasäästliku ja inimkeskse mõtestamise järele ei vähene. Nii töötatakse selle nimel, et piiriülene teaduskeskus jätkaks ka pärast ELi rahastuse lõppemist. Hea eelduse loovad mõlemalt poolt lahte kokku toodud inimesed, kes on piisavalt sarnased ja piisavalt erinevad – kaks samasugust tõestab vaid võrrandit 1+1=2, kaks liiga erinevat võivad muuta tulemuse miinusmärgiliseks. Soome ja Eesti vahel töötab aga mudel, kus 1+1=vähemalt 3. 

Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi teaduspoliitika tippametnikud kohtusid esmaspäeval Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere (vasakul) ja Eesti Meremuuseumi direktori Urmas Dreseniga (paremal) ning teisipäeval FinEst Centre’i tegevusega. 

Meil on ühine meri, ühine väljakutse leida tipptalente, ühine keskkond, mida hoida. Ühine tarkusele toetuv tulevik. Aitäh külalistele, aitäh võõrustajatele!