Soome ja Eesti omavalitsused soovivad koostööd uuendada. „Peame õppima uuesti lähedale vaatama.“

Soome ja Eesti kohalikud omavalitsused tahavad uuendada koostööd. See peaks olema aga hõlpsam, teemapõhine ja vastastikune õppimine – nii võiks kokku võtta omavalitsuste värske küsitluse tulemused, milles Soome ja Eesti omavalitsused esitasid vaateid tuleviku koostööle.

Küsitluse viis läbi Suomen Kuntaliitto (Soome Omavalitsuste Liit) koos Eesti Linnade ja Valdade Liiduga. Soomes avalikustati küsitluse tulemused Porvoos teisipäeval, 4. aprillil. Omavalitsuste liitude kõrval aitavad suhete uuendamisele kaasa Soome Instituut Eestis ja Tuglase Selts Soomes.

Omavalitsuste ühinemised, põlvkonnavahetus ja tegevuskeskkonna muutumine on nõudnud sõprusvaldade suhete ümberhindamist. Omavalitsused eelistavad praegu rääkida kohaliku tasandi rahvusvahelisuse arendamisest. See ei ole tingimata seotud ühe sõprusvallaga, vaid olenevalt teemast võib olla võrgustikke mitu.

Avalikustamisel toimus ka paneelvestlus, kus püüti määratleda tuleviku koostöö põhimõtteid.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusdirektor Ott Kasuri, Tuglase Seltsi juhataja Jaana Vasama ja Viljandi Folgi juht Ando Kiviberg arutlemas omavalitsuste tulevikukoostöö üle.

„Eesmärk võiks olla see, et me ei käiks lihtsalt üksteiselt õppimas, vaid inspireeriksime teineteist midagi uut looma. See on kohalikult tasandilt nö alt üles kerkiv rahvusvaheline partnerlus, mis on ühtlasi ka osa mõlema turvalisusest,“ ütles Viljandi Folgi juht Ando Kiviberg. Viljandi on Porvoo sõpruslinn.

„Tulevikus on edukam see, kes toob kõige rohkem kokku rahvusvahelisi kontakte. „Kiire“ on kõigest ettekääne – tahe on see, mis loeb,“ nentis Tuglase Seltsi juhataja Jaana Vasama.

„Tulevikus võiks igal Eesti omavalitsusel olla Soomes sõprusvald,“ loodab Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusdirektor Ott Kasuri.

Küsitlusest kerkis esile soov rohkem vahetada inimesi noortevolikogude ja haridusasutuste vahel, lisada teineteiselt õppimist digiteenuste loomisel, vahetada kogemusi rohepöörde ja linnaplaneerimise teemadel. Traditsioonilise kultuurivahetuse kõrvale on tõusnud ühine reageerimine tuleviku suurtele väljakutsetele.

Esile kerkis ka suhtlusvormide uuendamine: rohkem projektipõhist ja teemakohast koostööd.

„Sõprusvaldade suhted on igatsenud uue alguse järele. Koolide ja noortevõrgustike koostöö loob tuleviku Soome-Eesti suhteid. Sõda on sundinud meid mõtlema, milline on Läänemere uus narratiiv. Peame õppima uuesti vaatama lähedale,“ ütles Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi.

Küsitlus saadeti 2022. aastal kõikidele Soome ja Eesti omavalitsustele. Küsitlusele vastas kokku 136 Eesti ja Soome omavalitsust, Soome omavalitsustest 81 ja Eesti omavalitsustest 55. Vastuseprotsent oli 41. Soome omavalitsuste vastamisprotsent oli 26, Eesti omavalitsuste puhul 69. Soome ja Eesti omavalitsuste vahel on Kuntaliitto andmetel sõlmitud üle saja sõpruslepingu. Soome ja Eesti omavalitsusliitude vahel on kolmeaastane koostööleping, mida uuendatakse 2023. aasta kevadel.

Soome Omavalitsuste Liidu rahvusvaheliste suhete juht Laura Parsama.

„Omavalitsuste rahvusvahelise piiriülese koostöö järele on suur nõudlus. Viimase aja globaalsed sündmused on näidanud kohaliku tasandi tegutsemisvalmidust ja vajadust reageerida ka ootamatutele väljakutsetele. Koostöö tähtsus võimendub. Nüüd muudame seda tegevust veelgi rohkem võrgustunuks ja operatiivsemaks koos valdade, Tuglase Seltsiga Soomes ja Soome Instituudiga Eestis. Eesti Linnade ja Valdade Liit on uuendustega tihedalt seotud,“ kiitis Suomen Kuntaliitto rahvusvaheliste suhete juht Laura Parsama.

Soome ja Eesti valdade vahelistel sõprussuhetel on pikk ajalugu. See algas juba nõukogude perioodil, kuid tõeline suur buum oli Eesti taasiseseisvumise ajal. Tol ajal oli entusiasm mõlemalt poolt tohutu. Eesti vallad ja linnad said Soomelt märkimisväärset tuge, mille abil ehitati üles läänelik omavalitsusstruktuur. Eesti arenedes on suhted muutunud ning nüüd on Eesti digitaalne oskusteave ja paindlikkus midagi, millest on soomlastel palju õppida.

Koos küsitlustulemuste avalikustamisega andsid Suomen Kuntaliitto, Tuglase Selts ja Soome Instituut välja konkreetsed lubadused omavalitsustasandi tegevusteks. Kuntaliitto lubas korraldada sügisel järgmise Soome-Eesti valdadevahelise kohtumise. Soome Instituut lubas laiendada koolikülastusi. Tuglase Selts lubas pakkuda ekspert-abi, kui Soome omavalitsused soovivad end kurssi viia Eesti omavalitsuste lahendusmudelite ja tegutsemisviisidega.

Ei mingit jäikust! Soome ja Eesti omavalitsuste kohtumised on vahetud. Selfi tegi Ando Kiviberg (paremal), pildil veel Anni Lillemets Porvoost (vasakult), Arja Puukko Soome Omavalitsuste Liidust, Jaana Vasama Tuglase Seltsist, Hannele Valkeeniemi Soome Instituudist, Laura Parsama Soome Omavalitsuste Liidust, Mikko Savikko Porvoost, Ott Kasuri Eesti Linnade ja Valdade Liidust.