Soome Instituut kuulutab välja avatud taotlusvooru soome keelt õppivatele gümnaasiumiõpilastele, kes soovivad harjutada soome keelt ja tutvuda Soome kultuuriga. Esimesed väljavalitud sõidavad Soome juba sel sügisel.

Soome Instituut tähistas möödunud aastal oma 30. tegevusaastat Eestis. Ümmarguse tähtpäeva väärikaks tähistamiseks otsustasime töötada välja programmi, mis toetaks ja innustaks Eesti gümnasistide huvi tundma õppida soome keelt ja Soome kultuuri. Sõprade ja koostööpartnerite toel algatame sel sügisel õpilaste keelekülastusreise Soomes asuvatesse partnerkoolidesse. Esimesed külastused toimuvad oktoobris 2022, järgmised kevadsemestril 2023.

Osalemise tingimused

  • Keelereisil osaleja peab olema vähemalt 16-aastane ja õppima gümnaasiumis.
  • Keelereisil osalejad osalevad Soomes vastuvõtva kooli tundides.
  • Õppetööst osa saamiseks on vajalik elementaarne soome keele oskus.
  • Üks keelereis kestab ca 3 koolipäeva.
  • Ühel reisil osaleb korraga 2-3 õpilast, kes ööbivad kohalikes peredes.
  • Reisimiseks on vajalik lapsevanema kirjalik luba.
  • Vajalik võib olla sülearvuti olemasolu.

Keelekülastused on osalejatele tasuta. Soome Instituut maksab reisikulud ning annab osalejatele päevaraha. Koolilõunate eest tasub külastatav kool.

Kandideerima on oodatud kõik gümnaasiumiõpilased, kes õpivad/on õppinud? soome keelt. KANDIDEERI SIIN (link ankeedile). Kandideerimine kestab septembrikuu lõpuni.

Lisainfo: Soome Instituudi programmijuht Liina Ergma, +372 524 8840, liina.ergma@finst.ee