Augustis alustas uute soome keele õpetajate arengu toetamiseks mõeldud mentorprogramm, kus mentoritena toimivad kogenud soome keele õpetajad. Programm kestab 2023/24 kooliaasta lõpuni. Koolitust viib läbi Eesti Soome Keele Õpetajate Selts koostöös Soome Instituudiga. Programmi on registreerinud 8 mentorit ja 17 menteed.

Mentoritele mõeldud teemad esimesel kohtumisel: kuidas me mõtestame juhendamist ja õppimist; juhendaja rollid, nõustamine vs nõu andmine; alustava õpetaja arengufaasid, väljakutsed ja vajadused, menteega esimese kohtumise ettevalmistamine. Edaspidi hakkavad toimuma kovisioonid mentoritele veebis korra kuus. Neid viib läbi Viivika Kesküla MTÜst Haridusmentorid.

Menteedele mõeldud teemad esimesel kohtumisel: õppimine, õpilane ja kool; tunni disainimine; tagasiside ja hindamine; riiklik õppekava ja uued soome keele materjalid. Edasi lepivad mentorid oma menteedega kokku personaalsed kohtumised u kord kuus.

Septembris on uusi soome keele õppega alustavaid üldhariduskoole vähemalt 18. Neist põhikoole, kus soome keelt õpetatakse teise võõrkeelena, on 14. Gümnaasiume on 4. Kokku õpetatakse soome keelt sügisest vähemalt 70 üldhariduskoolis.

Lähem info Soome Instituudi programmijuht Liina Ergmalt (liina.ergma@finst.ee).