Ilmunud on Soome Instituudi aastaraamat 2019. Soomekeelses väljaandes on lühidalt kokku võetud instituudi 2019. aasta olulisemad sündmused ja tegevused. Teksti ilmestavad rohked fotod. Kujunduse eest võlgneme tänu Moonika Maidrele. Aastaraamatut saab sirvida siin