Soome kultuuri- ja teadusinstituudid käivitavad Haridus- ja Kultuuriministeeriumi toel kunsti rahvusvahelise mobiilsuse edendamiseks ühisprojekti pARTir.

pARTir – Creating a Cultural Roadmap Towards Responsible International Mobility on MTÜ Soome kultuuri- ja teadusinstituudid (SKTI) ning kümne Soome kultuuri- ja teadusinstituudi ühisprojekt, mis edendab Soome kunsti jätkusuutlikku ja pikaajalist rahvusvahelistumist. Projektis osaleb ka Soome Instituut Eestis.

2025. aastani kestev projekt toetab kunstnike rahvusvahelist mobiilsust, kultuurieksporti ja -vahetust, tootes koos partneritena tegutsevate rahvusvaheliste kunstiorganisatsioonidega ligikaudu 30 jätkusuutlikult toodetud lavastust, näitust ja muud teost. Programm tugevdab ja kinnistab ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikke töömeetodeid ja praktikaid rahvusvahelise liikuvuse, kultuuriekspordi ja -vahetuse jaoks.

„Leiame, et rahvusvaheline mobiilsus peab olema mitte ainult jätkusuutlik, vaid ka kunstniku suhtes õiglane. Programmi rahastamine on selline, et see toetab kunstnikke ja arvestab geograafiliste erinevustega. Programm keskendub ka nõustamisele ja mentorlusele, mis omakorda viivad tulevikus professionaale nende rahvusvahelises tegevuses edasi,“ ütles Soome Beneluxi Instituudi direktor Laura Boxberg

Projekti eesmärk on suurendada kultuuritöötajate rahvusvahelist mobiilsust ja töövõimalusi välismaal ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikult. Projekt põhineb võrgustikumudelil, kus võrgustiku erinevates nurkades on projekti elluviijad. SKTI on projekti peakoordinaator Helsingis. Osalevad 10 Soome kultuuriinstituuti teevad kohapeal koostööd sihtriikide vahendus- ja tootmisorganisatsioonidega. Projekti raames tehakse koostööd ka Soomes tegutsevate organisatsioonidega, näiteks kunsti teabekeskustega.

Võrgustikumudel on kunstnikule või kunstnike rühmale lihtne: kunstnikud saavad tootmistoetust (organisatsioonid) ning selge kontakt- ja tugipunkti (instituut).

„On tõesti suurepärane, et saame alustada projektikoostööd 10 instituudi ja ka laiema rahvusvahelise kunstivaldkonna tegijate võrgustikuga. Projektitöö on suunatud arendamisele ja usume, et selle organisatsioonimudeli abil saame reaalselt keskenduda sellele, kuidas kunsti rahvusvahelistes ühisprojektides ökoloogiat ja võrdõiguslikkust saab praktikas arvesse võtta,“ ütles Soome kultuuri- ja teadusinstituutide tegevjuht Hanna Lämsä.

Haridus- ja kultuuriministeerium on 2023. aasta sügisel andnud projektile pARTir Euroopa Liidu kultuuri- ja loovvaldkondade struktuuritoetuse ((Rescue and Recovery Facility RRF) raames 726 000 euro suuruse eritoetuse. RRF on üks EL-i ühekordse elavdusmeetme (Next Generation EU) programme.

Järgmiseks võetakse tööle projektikoordinaator ja alustatakse koostööd kohalike partneritega instituutide sihtriikides. Programmi peamine tootmisetapp algab 2024. aasta kevadel.