Eile Narvas alanud valdkondadeülene rahvusvaheline kevadkool toob kokku arhitektid, linnaplaneerijad, kunstnikud ja ajakirjanikud eri riikidest. Mentorite eestvedamisel visualiseeritakse lähitulevikku ja arutletakse selle üle, missuguseid teadmisi ja oskusi on meil vaja seal toimetulemiseks. Kevadkooli tulemusi jagatakse avalikkusega 18. juunil toimuval lõpuseminaril “School of the Near Future” (link). 

Kevadkooli programmi keskmes on kollektiivse kujutlusvõime suhestumine poliitikaga. Kuidas kujundavad meie kujutlusvõimet territoriaalsete suhete muutumine, ühe kohaga seotuse ja ajaloo eri kihtide tajumine ning nende side sellega, mis toimub meie ümber? Kas tänased haridusasutused suudavad anda meile vajalikke oskusi ja teadmisi politiliseks kujutlusvõimeks?  

Paralleelselt toimub kolm erinevat töötuba, milles osalejaid oodatakse rinda pistma keeruliste küsimustega. Kuidas hiilivad ajakirjanikud mööda pressivabadusele seatud piirangutest? Mis rolli mängivad arhitektid piirkondades, kus rahvaarv kahaneb ja majanduskasv aeglustub või koguni peatub? Kas, miks ja kuidas teha koostööd taimedega? Töötubasid juhendavad tele- ja raadioajakirjanik ning ajakirjanduse õppejõud Ingrid Svanfeldt, linnaruumiga seotud väljakutsetele spetsialiseerunud kunstnikeduo METASITU ning kehalisuse ja poeetilisuse vahekorrast huvitatud kunstnik ja filosoof Linda Boļšakova. 

Kevadkooli tulemusi jagatakse kõigi huvilistega laupäeval, 18. juunil kell 15 algaval seminaril “School of the Near Future” (link) Narva kunstiresidentuuris. Lisaks töötubade käigus sündinud mõtetele ja avastustele peegeldavad töötubades osalejad, programmi korraldajad ja mentorid Narvast saadud kogemust ning vaatavad kriitiliselt otsa oma erialale ja eelarvamustele. 

Kevadkool on osa 2019. aastal alguse saanud valdkondadeülesest projektist (Re)configuring Territories (link). Projekti partneriteks on Trojan Horse, Narva kunstiresidentuur ning Soome Instituut ja seda rahastab Kone Sihtasutus. 

Lisainfo: Soome Instituudi programmijuht Duha Elsayed (+372 5857 5638)