Kas suurte ja keeruliste küsimuste küüsis vaevlevas maailmas on kohta tähelepanelikul kuulamisel? Kuidas leida ühiskondlike debattide kõrval ruumi rahulikule arutelule? Kas tahe ja oskus pidada dialoogi võiks päästa demokraatia? Kutsume neil teemadel mõtteid vahetama 13. augustil kell 14 Paides Arvamusfestivalil toimuval arutelul “Kas dialoog päästab demokraatia?”. 

Sidusa demokraatliku ühiskonna ehitamiseks vajame oskust elada kõrvuti erinevate inimestega, pidades neist lugu ka siis, kui osades maailmavaatelistes küsimustes jääme eriarvamusele. Püüdes osavõtlikult kuulates teisi mõista saame paremini aru ka iseendast. Nii on võimalik jõuda tõdemuseni, et erinev ei tähenda ohtlikku. Oskus ja tahe leida seoseid teistsuguste mõtteviiside ja kultuuridega teeb meie identiteeti tugevamaks. 

Oskus ja vajalikkus pidada dialoogi  

Sotsiaalmeedia killustunud infovooga harjunud inimeste jaoks kipub pikemasse teksti süvenemine olema keeruline ja väsitav. Polariseerivate hüüdlausetega kaasaminemine tekitab tunde ühiskondlikes küsimustes osalemisest ilma neisse tegelikult süvenemata. Ajakirjanduses võidukäiku tegeva väitluskultuuri eesmärgiks on vastase põrmustamine oma argumentidega. Mõte teise poole ärakuulamiseks, saati mõista püüdmiseks on vajumas unustuse hõlma. Kas me oleme veel võimelised pidama dialoogi? 

Soomes on riigikantselei algatanud projekti ”Dialoogid demokraatia kaitseks” eesmärgiga tugevdada Soome ühiskonda.  Soome Instituut on katsetanud Soomes kasutusel olevat dialoogi hõlbustamise meetodit, korraldades raamatukogude aasta raames koos Eesti Koostöö Koguga arutelu “Dialoog demokraatia kaitseks” (link) 

Kuidas arendada dialoogi- ja kuulamisoskusi, et paremini mõista üksteise vaateid ja kaasata neid, kes tunnevad end kõrvale jäetuna? Kas tõhusam ühiskondlik dialoog päästaks demokraatia? Nendele küsimustele otsivad 13. augustil kell 14 Arvamusfestivali kogukonna alal (link FB-lehele) vastuseid Kairi Tilga Eesti Koostöö Kogust, ajakirja Edasi peatoimetaja Janeck Uibo ja Soome Instituudi juht Hannele Valkeeniemi. Arutelu veab Milttoni ühiskonnasuhete konsultant Helen Tammemäe.