Botswanas kogunenud valitsustevaheline vaimse kultuuripärandi komitee nimetas käsitööna valmistatud klaasiga seotud teadmised, oskused ja tehnoloogia UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi nimekirja. Rahvusvahelise taotluse nimekirja vastuvõtmine on austusavaldus klaasipuhumisele ja Soome disainile, mis põhineb vaimsel kultuuripärandil.

Soome ja veel viie riigi ühistaotlus UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi nimekirja kandmiseks on heaks kiidetud. Mitmerahvuselise taotluse esitajateks olid lisaks Soomele Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Tšehhi ja Ungari. Soomes toetas taotlust 17 klaasivaldkonna organisatsiooni. Taotluse tegemist koordineeris Soome Klaasimuuseum koostöös Soome Muuseumiametiga. Koostöö taotluse esitamisel on tugevdanud klaasivaldkonna võrgustikke nii Soomes kui ka rahvusvaheliselt.

„Oleme uhked, et meil on uus UNESCO objekt, mis teeb nähtavaks klaasitööstuse meistrid ja vaimse kultuuripärandi seosed Soome disainiga. Soomes on tugevad käsitööoskused, mis on nüüd pälvinud väärilist tunnustust,“ ütles Leena Marsio muuseumiametist.

Käsitööklaas ühendab vaimset ja materiaalset kultuuripärandi

Klaasiga seotud oskusteave on tuhandeid aastaid vana ja endiselt väga elujõuline. Klaasi vormitakse ja kaunistatakse nii külmalt kui kuumalt ning sellest valmistatakse õõnesklaasi, lehtklaasi ja kroonklaasi. Klaasiga töötamine nõuab tugevaid käsitööoskusi, mille säilitamisel mängib olulist rolli haridus. Igal tegijal on oma tehnikad ja stiil ning iga käsitsi valmistatud klaasese on unikaalne.

„Klaasesemetel on soomlaste jaoks eriline tähendus. Nende esteetikat imetletakse ning nende kõrge kvaliteedi ja maine üle tuntakse uhkust. UNESCO otsus aitab omalt poolt kaasa, et oskusteave säilib ja areneb,“ ütles Soome Klaasimuuseumi direktor Hanna Mamia-Walther.

Klaasi töötlemine on käsitöö ja elav vaimne kultuuripärand, kuid valmivad klaasesemed on ka materiaalne pärand ja disain. Soome klaasidisain on maailmas hästi tuntud ja UNESCO tunnustus toetab nii traditsiooni kandjate kui ka Soome klaasi väärtust.

Klaasipuhuja Olavi Helander Humppilan Lasi Oy klaasitehases Humppilassa 10. oktoobril 1963. Foto: Erkki Voutilainen, JOKA Journalistinen kuva-arkisto, Museovirasto.

20 aastat UNESCO vaimse kultuuripärandi konventsiooni

2023. aastal on tähistatud elava pärandi teema-aastat, kuna UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon sai 20-aastaseks. Soome on lepingu liige olnud kümme aastat.

Inimkonna vaimse kultuuripärandi nimistusse on varem kantud Soome saunatraditsioon, Kaustise viiulimäng ja mitmerahvuseline põhjamaade klinkerplangutusega paadiehituse traditsioon. Soomes vastutab lepingu täitmise eest Muuseumiamet. UNESCO lepingu täitmise ja järelevalve eest vastutab Haridus- ja Kultuuriministeerium.

Vaimne kultuuripärand on kategoriseeritud nii riiklikult kui ka rahvusvaheliselt. UNESCO haldab kahte vaimse kultuuripärandi nimekirja ja parimate praktikate registrit. Nimekirjades oli enne nimetatud UNESCO kohtumist kokku 676 objekti 140 riigist. 2023. aasta koosolekul menetleti 45 uut taotlust.

Soomes täieneb elava pärandi vikinimistu, mis sisaldab juba 240 objekti enam kui 200 valdkonnast. Riiklikus elava pärandi nimekirjas on 86 objekti. UNESCO nimekirjadesse pakutakse objekte, mis on esmalt valitud Soome elava pärandi rahvuslikku nimekirja. Klaasipuhumine on 2017. aastal lisatud riiklikku nimekirja esimeste nimetuste seas. Riiklikku nimekirja seevastu valitakse iga paari aasta tagant objektid, mille pärandiühendused on välja pakkunud iga-aastaselt uuendatavasse elava pärandi vikinimekirja.

Lisainformatsioon

Leena Marsio, spetsialist, Muuseumiamet, leena.marsio@museovirasto.fi, 02953 36017

Hanna Mamia-Walther, muuseumijuht, Soome Klaasimuuseum, 040 330 4100, hanna.mamia-walther@riihimaki.fi

(6.12.) Minna Karvonen, direktor, OKM (haridus- ja kultuuriministeerium), minna.karvonen@gov.fi, tel +358 2953 30142

Mirva Mattila, kultuurinõunik, OKM, mirva.mattila@gov.fi, tel +358 2953 30269

Uta Lauren, projekti ettevalmistava töörühma ekspertliige Soomest, klaasivaldkonna ekspert, 040 131 3054, uta.lauren@gmail.com