17 Soome kultuuri- ja teadusinstituuti kuulutavad välja avatud taotlusvooru Together Alone rahvusvahelistele, eksperimentaalsetele ja innovaatilistele kunstiprojektidele, et pakkuda leevendust COVID-19 -epideemia tõttu tekkinud olukorrale.

Kriisiolukorras on instituudivõrgustiku põhiülesanne Soome kunsti, kultuuri ja teaduse rahvusvahelise liikuvuse, nähtavuse ja koostöö edendajana jäänud samaks. Seetõttu kuulutame välja uue, avatud ja kiire otsustusprotsessiga taotlusvooru Soomes kunstnikele ja kunstirühmitustele.

Taotlusvooru eesmärk on loomeinimeste toimetulekuvõimaluste ja rahvusvahelise koostöö jätkamise võimaldamine. Ehkki liikumist ja füüsilisi kontakte tuleb hetkel piirata, soovime rõhutada rahvusvahelise koostöö ja võrgustumise tähtsust. Together Alone taotlusvooru abil soovime julgustada kunstnikke valdkonnast sõltumata mõtlema välja uusi toimimisviise olukorras, kus ringiliikumine ja füüsiline kontakt teiste inimestega ei ole enam võimalikud. 

Otsime projekte, mis tegelevad järgmiste teemadega: eriolukord, radikaalne muutus, vastupidavus, loometöö tulevikus, üheskoos üksi. Taotlusvoor edendab füüsilise kontakti vaba rahvusvahelist koostööd ja julgustab tegutsema piirideüleselt. Projektid peavad toimuma enne 30. juunit 2020.

Taotlusvoor algab täna. Taotluste tähtajad on 30.3., 20.4. ja 4.5. Võta osa!
Lisainfo ja juhised siit (soome keeles) ja siit (inglise keeles).
#togetheralonefi
@instituutit