Soome Instituut algatas veebruaris 2019 Ida-Virumaa koolijuhtidele suunatud koolitusprogrammi, mille eesmärk on leida võimalusi Eesti venekeelsete koolide õppemetoodika kaasajastamiseks. Vene, soome ja inglise keeles toimuva programmi raames käisid Ida-Virumaa koolide direktorid ja õpetajad õppereisil Soome koolides.

27.-29. märtsil toimunud õppereisi vältel külastati väga erinevaid koole: riigi- ja omavalitsuste koole, gümnaasiume ja põhikoole, erineva suunitlusega koole. Mitmekesine programm hõlmas lisaks tavapärasele tundide külastamisele erinevate õpikeskkondadega tutvumist, seminaridel osalemist, vestlusi õpilastega ning suhtlemist ekspertidega. Osalejad kuulsid, nägid ja kogesid, et Soome kooli tugisambad on usaldus õpetajate ja õpilaste vastu, võrdsed võimalused ning lähtumine õpilasest ja tema vajadustest.

Õppereisil käis kokku 34 inimest kõigist programmiga liitunud koolidest (15 kooli). Osalejaid iseloomustas aktiivsus, motiveeritus ja põhjalikult tehtud eeltöö, mis aitas olulisel määral kaasa reisi õnnestumisele. Reisil kogutud teadmisi ja kogemusi analüüsitakse üheskoos maikuus programmi raames toimuvatel mentorsessioonidel ja töötubades. Programm lõpeb tegevusi kokkuvõtva seminariga augustis 2019.

 


Toetajad ja koostööpartnerid: Integratsiooni SA, SA Innove, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Jenny ja Antti Wihuri Fond, Soome suursaatkond Tallinnas, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Opetushallitus, Narva, Kohtla-Järve ja Sillamäe linnavalitsused, Soome koolid.
Projekti kontaktisik on Soome Instituudi koolitusprogrammi juht Rahel Lindpärg.