Soome Instituut edendab soome keele õpetust ja soome kultuuri tutvustamist Eestis. Selle raames oleme käivitanud projekti Hakka vaderiks!, mis viib omavahel kokku Soome osalusega ettevõtted ja Eesti koolid, kus õpetatakse soome keelt.

Iga ettevõte saab endale ühe (või soovi korral ka mitu) kooli, mille käekäigul silma peal hoida. Projekt on juba hoogsalt käivitunud Pärnus ja Tartus, “oma kooli” on leidnud nt Prisma, Tampere Maja, Soome kool Tartus, Pärnu Soome selts jt.

Eestis räägitakse ikka veel palju soome keelt, kuid see oskus pole enam iseenesestmõistetav nagu varasematel aastatel. Inglise keel on muutunud paljude jaoks ühiseks suhtluskeeleks. Soome keelt õpitakse hetkel pisut rohkem kui 50 koolis. Just neile otsitakse nüüd vabatahtlikke Soome vadereid, kes toetaksid soome keele õpetust.

Piisab õige vähesest – suur abi oleks juba kooli külastamisest ja õpilastega kohtumisest. Vader võib külastada kooli kas ise või tuua sinna külalisi, kes räägivad endast või oma tööst ning soome kultuurist. Üks võimalus suhete arendamiseks on ka õpilaste tööpraktika Soome ettevõttes või kollektiivis.

Tingimata pole vaja raha, vaid pigem tahtmist ning pisut aega. Koolides otsimisel on abiks Soome Instituut.

Väikegi tegu, kasvõi paar külastust aastas, võib olla oluline innustaja nii õpilaste kui ka õpetaja jaoks. On tähtis, et õpilased tajuksid – soome keele õppimisest on konkreetselt kasu. Eelkõige tugevdab see ühtekuuluvustunnet, mis on globaliseeruvas maailmas üha olulisem.

Lähemalt räägib Viia Väli