Suur tänu tunnustuse eest, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit! Suure töö tegija on olnud meie Liina, teised on hoiavad tausta ja tagalat. 

Võõrkeeleõpetajate Liit tunnustab Liina Ergmad ja Soome Instituuti, et oleme tugev partner Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsile ning võtnud südameasjaks toetada ja koolitada soome keele õpetajaid. “Hindame teie panust soome keele õpetajate seminaride korraldamisesse, koostööd Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsiga, et üheskoos korraldada inspiratsioonipäev, leidmaks uusi soome keele õpetajaid. 

Teie rahaline toetus Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi 30. aastapäevale pühendatud seminari õnnestumisesse ning mentorprogrammi toetamine, võimaldab soetada alustavatel soome keele B-keele koolide õpetajatel õppematerjale, viia läbi alustavate õpetajate virtuaalkohtumisi, õpetajalt-õpetajale veebiseminari ning sügisseminari Tallinnas.” 

Eriti südamesse läks tõdemus, et “Soome Instituut on eeskujuks kõigile, toetades nii soome keele kui ka õpetajate arengut ning pakkudes kõigele lisaks ka rändnäitusi.”

Tunnustus motiveerib – instituut loorberitele puhkama ei jää. Aitäh kõigile asjaosalistele!