2019. aasta soome keele õpetaja Piibe Leiger

2019. aasta soome keele õpetaja Piibe Leiger

Aasta soome keele õpetaja kuulutati välja 26. märtsil Soome suursaatkonnas videoülekande vahendusel. Aasta soome keele kooliks valiti Tallinna Pae Gümnaasium, uueks tulijaks Pae Gümnaasiumi soome keele õpetaja Anna Peterson ning aasta soome keele sõbraks Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaekspert Pille Põiklik.  

Soome-Eesti Kaubanduskoda premeerib aasta õpetajat rahalise stipendiumiga ja Viking Line kingib igale laureaadile edasi-tagasi reisi Soome. 

Aasta õpetaja Piibe Leiger on Tartu Tamme Gümnaasiumi kauaaegne soome ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Ta on aktiivselt osalenud soome keele õpetajate koolitustel ja teistel ühisüritustel ning suunanud ka oma õpilasi võtma osa erinevatest projektidest ja võistlustest. Põhitöö kõrvalt on ta korraldanud Tartu laste- ja noortekirjanduse festivali ning üleriigilisel raamatuarvustuste võistlust Ulakass. Tema õpilased on saavutanud häid tulemusi nii soome keele olümpiaadidel kui ka Ulakassi võistlusel, kus nad on kirjutanud valdavalt soome kirjanike teostest.

Tamme Gümnaasiumi õppejuht Tuuli Tomson kirjeldab Piibe Leigeri õpetamisstiili nõnda: ”Väsimatult ja leebelt suunab ta huvilised õpilased oma soome keele valikkursusele. Soome keele spetsialisti ja Soome kultuuri suure sõbrana viib ta õpilasteni nii vajaliku sõnavara, grammatikareeglid kui ka muhedad lood, keelenaljad ja põhjaliku ülevaate kultuurist. Sellele aitab kaasa mängulise õppeviisi ning rütmilis-kinesteetiliste õppemeetodite rakendamine – need on õpetaja lemmikud.”

Esimest korda valiti aasta soome keele õpetajat 1997. aastal. Aasta õpetaja nimetamisega soovivad korraldajad tutvustada ja tõsta esile õpetajaid, kelle südamega tehtud töö aitab lisaks soome keele oskuse tõstmisele Eestis kaasa Eesti ja Soome keele- ja kultuurisuhete edendamisele.

Aasta soome keele õpetaja valimist korraldab Soome Instituut koostöös Soome suursaatkonna, Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi ja Soome-Eesti Kaubanduskojaga.

Vaata fotosid siit.

Lisainfo:

Liina Ergma

Soome Instituudi programmijuht

+372 524 8840

liina.ergma@finst.ee