See veebileht kasutab küpsiseid.
Tutvu meie privaatsuspoliitikaga.

Foto: Jan Kahanek
avatud märkmik, pliiats

Soome keele õpetajate kirjutamiskursus

25. novembril 2020 algas pilootprojektina soome keele õpetajate kirjutamiskursus. Veebipõhise kursuse eesmärk on tõsta õpetajate kirjaliku väljendusoskuse taset soome keeles.

Lisaks teooriaga tutvumisele kirjutatakse kursusel tekste ja saadakse nende kohta tagasisidet. Teooriaosas käsitletakse näiteks komade panemist, lauseliikmeid, sõnade järjekorda, ametliku ja mitteametliku stiili erinevust, aga ka teksti liigendamist ja ladusust. Harjutatakse eri tüüpi tekstide – näiteks essee, arvamusartikli, taotluse – kirjutamist. Iga teksti kohta saab juhendajalt tagasisidet.

Juhendaja: PhD Emmi Lahti (emakeele (soome keele) ja soome keele teise keelena õpetaja, Helsingi Ülikool)

Koostööpartner: ESKÕS