Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkooli üliõpilane Kelli Piksar viis Soome Instituudi tellimusel läbi miniuuringu «Kaksmaiste noorte kaksikidentiteet / Kaksoismaalaisten nuorten kaksoisidentiteetti» eesmärgiga välja selgitada, kuidas Eesti-Soome kaksmaised noored oma identiteeti konstrueerivad ning kas ja kuidas oleks võimalik neid noori paremini toetada.
 
Soomes elab üle 51 000 Eesti kodaniku ja Eestisse on end registreerinud umbes 7300 Soome kodanikku. Paljud tegutsevad aktiivselt mõlemas riigis, kuid suurem osa neist on nii passi kui identiteedi järgi eestlased või soomlased.
 
On ka neid, kes on korraga nii eestlased kui ka soomlased, ning üha rohkem on neid just noorte seas. Need noored tunnevad end osana nii Soome kui ka Eesti ühiskonnast. Nende sotsiaalsed, majanduslikud ning kultuurilised suhted on seotud mõlema riigiga. Kaksmaisus on kasvav trend. Lühike vahemaa ja digilahendused võimaldavad mitmepaiksuse.
 
Kas näeme kaksikidentiteedis rakendust ootavat ressurssi – uusi võimalusi majanduses, teaduses ja kultuuris ning riikidevaheliste sidemete lähendamisel ja tihendamisel? Või lähtume pelgalt jaotusest „oma ja võõras“ ja „kus sa makse maksad“?
 
Uuringut kommenteerib Helsingi Ülikooli piiriülese liikuvuse ja suhtluse uurija Olle Järv.
 
Kava:

13.00–13.05 Muusikaline tervitus Tallinna Soome koolilt.

13.05–13.10 Sissejuhatus. Päevajuht Tuuli-Emily Liivat.

13.10–13.15 Miks meid huvitavad kaksmaised noored? Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi

13.15–13.35 Ülevaade miniuurimustööst. Uuringu läbiviija Kelli Piksar.

13.35–13.50 Kommentaar: Helsingi Ülikooli teadur Olle Järv

13.50–14.25 Paneelvestlus kaksmaiste noorte osavõtul:
Kelli Piksar, Reijo Roos, Tuuli-Emily Liivat, Reti-Liis Saks, Mirjam Ligi, Olle Järv.

14.25–14.30 Tallinna Soome kooli etteaste.

14.30 Vaba suhtlus kohvilauas

Registreerimine ja lisainfo
peep.ehasalu@finst.ee
tel. +372 50 82 335
Peep Ehasalu