Soome ja Eesti disainisuhete edendamine (2011)

Soome disain on maailmakuulus ja endiselt elujõuline disainitraditsioon on nähtav ka instituudi programmis. 2011. aastal sõlmiti Soome Instituudi ja  Eesti Disainikeskuse  vahel kaheaastane koostööleping.

2011. a töötas disainikeskuses instituudi palgatud projektitöötaja Lotta Veromaa, kelle ülesandeks oli disainialase koostöö edendamine Soome ja Eesti vahel. Koostöö eesmärk oli teadmiste ja ressursside jagamine ning disaini arengu soodustamine mõlemas riigis.

Me leiame, et kui kasutada disaini rohkem ja strateegilisemalt, võiks nii Eestis kui ka Soomes olla veelgi parem kasvada, elada ja töötada.d-kaart-3_v