Soome keele õpetajad kui kultuuriturismi võtmeisikud (2010)

Kultuuriekspordi projekti eesmärk on vahendada Eestis soome keele õpetajate kaudu soome keele õppijatele teavet ja kogemusi Soome kui huvitava kultuuriturismi sihtkoha kohta.

Eestis õpib soome keelt igal aastal umbes viis tuhat noort ja täiskasvanut. Tänu oma keeleoskusele on nad võimelised otsima infot ja osalema Soomes toimuvatel kultuurisündmustel ning tutvuma vaatamisväärsustega.

Projekti põhiüritused:
Eesti soome keele õpetajate kultuurireis Helsingisse 2010. a augustis; 18 osalejat. Kultuuriturismi täiendkoolitusseminar 2010. a novembris Tartus; 48 osalejat.

Üritustel osales õpetajaid noorte ja täiskasvanute gümnaasiumidest, kutsekoolidest ja vabaharidusasutustest. Kaasa tegid ka Soomes soome keelt teise keelena õpetavad õpetajad, kes osalesid seminariprogrammi kavandamisel ja läbiviimisel. Soome õpetajad tutvustasid Tartu koolides Soomet kui kultuuriturismi sihtkohta.