B-keele õpetajate õppereis Soome

Soome Instituut korraldas põhikooli B-keele soome keele õpetajatele 19. – 22. septembril õppereisi Soome.

Neli päeva kestnud õppereisi jooksul  külastati Hiidenkivi põhikooli Helsingis ja Länsimäe kooli Vantaas.  Õpetajatel oli võimalus jälgida soome keelt teise keelena õpetavate õpetajate tööd, võtta osa tundidest ja tutvuda Soome koolisüsteemiga. Kohtumisel soome keelt teise keelena õpetavate õpetajate seltsi juhatuse liikmetega arutleti koostöö võimaluste üle. Õppereis pakkus ka mitmekülgset kultuuriprogrammi.

Soome Instituudi korraldatud reisi toetasid Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Jenny ja Antti Wihuri Fond ning Soome Suursaatkond.

Tagareas Länsimäe kooli direktori asetäitja Maiju Tykkyläinen ja soome keele õpetaja Riitta Ufacik. Esireas soome keele õpetajad Mare Soomere, Kirsti Käiväräinen, Margit Alliksaar, Tiiu Kruus ja Maarika Roosimägi.

Uue riikliku õppekava järgi saab alates eelmisest õppeaastast soome keelt õpetada Eesti koolides teise võõrkeelena ehk B-keelena. Teise võõrkeele õpe algab  6. klassis. Varem sai  üldhariduskoolides soome keelt õpetada vaid valikainena ja kolmanda võõrkeelena gümnaasiumis. Esimesed B-keele rühmad avatigi 2011. aasta sügisel Tartu Mart Reiniku Koolis, Jõgeva Ühisgümnaasiumis ja Viljandi Kesklinna koolis, käesoleva õppeaasta algusest saab soome keelt valida teiseks võõrkeeleks ka Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis.   Soome keele B-keele õpetajatena töötavad kogenud soome keele õpetajad, kes tänu tihedale omavahelisele koostööle arendavad ühiselt soome keele B-keele õpet.  B-keele õpetamist Eestis toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Soome Instituudiga.

2011/2012 õppeaastal õpetati soome keelt 34 Eesti koolis ja soome keele õppijaid oli u 1400.

 

Lisainfo:

 Maarja Keba

programmijuht (keel)

maarja.keba@finst.ee

tel 7427 096