XIV Agricola 2011

Tartu ülikoolis 08.04.2011

Laupäeval, 9. aprillil tähistati Soomes emakeelepäeva. Eestis on seda Soome Instituudi eestvõttel tähistatud juba 14 aastat gümnasistide soome keele olümpiaadiga. Nii soome emakeelepäev kui ka soome keele olümpiaad kannavad soome kirjakeele rajaja Mikael Agricola nime. 8. aprillil Tartu Ülikoolis peetud olümpiaadil võttis üksteiselt mõõtu 24 noort 12 gümnaasiumist. Olümpiaadil lahendati sõnavara-, grammatika-, kuulamis- ja tekstimõistmisülesandeid, samuti tuli näidata vestlus- ja kirjutamisoskust. Olümpiaadi praktilise korralduse eest vastutasid ka tänavu Soome Instituut ning Tartu ja Tallinna Ülikooli soome keele lektorid. Žürii esimeheks oli Tartu Ülikooli soome keele professor Tuomas Huumo, korraldava komisjoni esimehena tegutses Soome Instituudi kultuurisekretär Järvi Lipasti.

Võistlus oli väga tasavägine. Edasijõudnute rühmas saavutas esimese koha Elina Piirsalu Tallinna Ühisgümnaasiumist 94 punktiga, Elina oli olümpiaadivõitja ka eelmisel aastal.

Teine koht läks Mailiis Taalile Viljandi Maagümnaasiumist 86 punktiga, ainult ühe punkti kaugusele jäi kolm võistlejat. 3.-5. kohta jagasid 85 punktiga Laura-Liisa Heinoja Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumist ja Paul Saar ning Hele-Riin Ütt Pirita Majandusgümnaasiumist. Algajate rühmas oli võidukas Katrin Männimets Lasnamäe Gümnaasiumist 83,5 punktiga, teine oli Kristel Raba Viljandi Maagümnaasiumist 82 punktiga ja kolmas Helena Talviki TartoElva Gümnaasiumist 80,5 puntkiga.

Võistluspäev tipnes auhindade jagamisega Ingeri majas peetud Soome suursaatkonna vastuvõtul, kus pärast pingsat mõttetööd pakkus õpilastele ja õpetajatele teemakohast meelelahutust Luvia naisansambel esitades soome levimuusika pärle. Olümpiaadil osalenuid ja nende õpetajaid tervitasid saatkonna pressi- ja kultuurinõunik Marjo Näkki, Soome Instituudi juhataja Riitta Heinämaa ja Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik Tõnu Tender. Auhindadeks olid erinevate Soome ajakirjade kingitud aastatellimused, soomekeelsed raamatud ja Fazeri šokolaad.

Lisaks õppuritele tunnustati ka koole, kes haaravad juba sel sügisel uue õppekava poolt pakutavast võimalusest õpetada soome keelt teise võõrkeelena 6. klassist. Viljandi Maagümnaasiumi, Jõgeva Ühisgümnaasiumi ja Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi direktoritele anti üle Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus uue aine õpetamise ettevalmistamiseks. Praegu õpitakse soome keelt valikainena 25 Eesti koolis.

Soome keele olümpiaad on üks paarikümnest Eestis korraldatavast koolinoorte aineolümpiaadist. Olümpiaadide korraldamist koordineerib Tartu Ülikooli Teaduskool ja rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Rohkem infot:
http://www.teaduskool.ut.ee/soko