Tallinna Ühisgümnaasium Aleksis Kivi päevast

9. oktoobril tähistati meie koolis Aleksis Kivi päeva. Tegemist on traditsioonilise üritusega, kus osalevad soome keelt õpetavad koolid üle vabariigi ja sel aastal peeti seda esmakordselt Tallinna Ühisgümnaasiumis.

Ürituse peakorraldajaks oli õpetajate ja õpilaste meeskond eesti ning soome keele õpetaja Heli Ojati juhendamisel. Üritusest võtsid osa Tallinna Ühisgümnaasiumi X- XII klassi õpilased ja õpetajad, külalised Elva Gümnaasiumist, Pirita Majandusgümnaasiumist, Lilleküla Gümnaasiumist, Jüri Gümnaasiumist, Viljandi Maagümnaasiumist, Mart Reiniku Gümnaasiumist ja Loo Koolist.

Soome Saatkonnast olid külas suursaadik Jaakko Kalela ja Ants Puusepp, Eesti Soome Instituudist kooli vilistlane Maimu Berg ja Viia Väli.

Ürituse sisuks oli soome kultuuri ja Aleksis Kivi loomingut tutvustav kontsert-aktus, millele järgnes tegevus seitsmes töötoas (romaani „Seitse venda“ järgi).

Meelde jäid suursaadiku eesti keeles peetud avakõne, Maimu Bergi meeleolukas ettekanne seitsme venna prototüüpidest tänapäeval, nais- ja meesansambli soomekeelsed laulud. Töötubades sai valmistada mustikapirukat, kasetohust korve, laulda, tantsida, orienteeruda, näitemängu harjutada ja joonistada. Päev lõppes töötubades tehtu esitlemisega aulas ja meeleoluka ühislauluga „Sinine ja valge“.

Oli kordaläinud, meeldejääv ja hariv üritus. Kool tänab Soome Suursaatkonda ja Maimu Bergi Soome Instituudist tõhusa koostöö eest.