Soome keele lõputööd (-2015)

Tartu ülikool, soome keele ja kirjanduse eriala

Töödega saab tutvuda koha peal, Jakobi 2.
info: tel.  (+372)-7375221  

Lõoutööde täielikud nimekirjad:  https://www.keel.ut.ee/et/loputood

Koik, Mari
Pentti Saarikosken myöhäislyriikan aiheita.
1995
53lk.
Ohjaaja Toivo Kuldsepp

Kruusimaa, Terje
Lastenkirjallisuuden kääntämisestä Hannu Mäkelän Herra Huu –trilogian vironnoksen valossa.
1996
69lk.
Ohjaaja Eino Koponen

Grünvald, Liliann
Piibli fraseoloogiast eesti ja soome keeles.
1997
65lk.
Ohjaaja Arvo Krikmann

Helemets, Anne
L. Krohnin “Tainaronin” ja A. Idströmin “Kirjeitä Trinidadiin” kääntämisestä.
1997
56lk.
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Iste, Külliki
Suhteita, pahuutta ja erikoista kieltä. 1980-luvulla kohua herättäneistä naiskirjailijoista.
1997
68lk.

Johanson, Kaire
Aino Kallase Eesti-pilt ja selle kujunemine.
1997
47lk.
Ohjaaja Sirje Olesk

Karu, Triinu
Kääntämisen teoriaa ja käytäntöä Jehovan todistajien aikakauslehden Herätkää! kääntämisestä.
1997
80lk. +lisad.
juhendaja Heinike Heinsoo

Kerge, Mari
Pohjoisesta ajattelutavasta Rosa Liksomin novellikokoelman “Tyhjän tien paratiisit” perusteella.
1997
74lk.
Ohjaaja Liisi Huhtala

Prost, Krista
Timo K. Mukan romaani Maa on syntinen laulu käännöksen tarkastelua.
1997
68lk.
Ohjaaja Eino Koponen

Tragel, Ilona
Kas ma võin saada…? Saanko voida…? saama/saada ja võima/voida eesti ja soome keeles.
1997
73lk. +lisad.
Ohjaaja Haldur Õim

Vedadi, Kristel
Kuidas toime tulla kaasaütleva käändega? Eesti keele kaasaütleva käände tõlkimisest soome ja saksa keelde.
1997
176lk.
Ohjaaja Tiit-Rein Viitso

Biene, Meelika
Suomen mainoskieli Helsingin Sanomien perusteella.
1998
62lk.
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Haljamaa, Kadri
Jäähokisõnavara soome ja eesti kirjalikus ning suulises reportaatis.
1998
71lk.
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Jakubovski, Reelika
Helsingin slangin luonteenomaisia piirteitä.
1998
63lk.
Ohjaaja Paul Alvre

Labi, Kanni
Aiandustaimede nimetused soome ja eesti keeles.
1998
73lk.
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Sool, Eva
Katsaus kaunokirjallisuuden kääntämiseen Arto Paasilinnan romaanin “Jäniksen vuosi” vironnoksen perusteella.
1998
76lk.
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Värton, Ivika
Turun ja Jyväskylän puhekielen kieliopillisten piirteiden vertailua.
1998
69lk.
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Loodus, Anneli
Mida tähendab eestlasele soome kultuur.
1998
35lk. + 3.
Ohjaaja Toivo Kuldsepp

Trell, Ele
Suomen televisiomainosten rakenteesta.
1999
75lk
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Happonen, Natali
Soome-, eesti- ja venekeelsest õpilasslängist.
1999
171 lk.
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Nukka, Eili
Kaudsuse väljendamisest eesti ja soome keeles: kaudne teatelaad.
1999
76.lk
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Palo, Triinu
Suomen ja viron monikkosanojen semanttinen vertailu.
1999
82 lk. + lisad
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Keba, Maarja
Soome illatiivi tõlkevasted eesti keeles.
2000
93 lk.
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Pärtel, Külli
Muutoksia suomen kielen vierassanojen merkityksessä ja rakenteessa 1900-luvun toisella puoliskolla.
2000
99 lk.
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Vaher, Jaanika
Kokandussõnavara soome ja eesti keeles.
2000
72 lk.
Ohjaaja Heinike Heinsoo

Jaanits, Kadri
Riet, Made

Leksikaaliset kollokaatiot: määritelmästä ja asemasta kielessä.
2000
182 lk. + lisad
juhendaja Heinike Heinsoo

Seire, Merike
Isikuviitamised eesti- ja soomekeelses ajakirjanduses
2001
juhendaja Heinike Heinsoo

Labi, Kanni
Verbikasutus ja tegevuse väljendamine eesti ja soome regilauludes
2001
105 lk
juhendaja Heinike Heinsoo

Grudkina, Julia
Sõnade järjekord soome, eesti ja vene keeles (F.E.Sillanpää romaani Hurskas kurjuus tõlgete põhjal)
2002
juhendaja Heinike Heinsoo

Silk, Leeni
Onomatopoeetilis- deskriptiivsed verbid eesti ja soome keeles
2002
juhendaja Heinike Heinsoo

Viitamees, Triin
Matuse- ja kalmistuteema Viitasaare kogudusemeistrite ametipärimuses
2002
juhendaja Tiiu Jaago

Mälk, Ursula
Eesti ja eestimaalased ajalehes Helsingin Sanomat (01.01.-30.06.2000 ja 01.07.-31.17.2001)
2002
juhendaja Heinike Heinsoo

Siilaberg, Kadri
Soome ja eesti keeles leiduvate kitsikust väljendavate fraseologismide struktuurilis- semantiline analüüs
2003
juhendaja Tiina Söderman

Vent, Margot
Nimepaneku motivatsioonist Eestis ja Soomes 1980ndate lõpul ja 1990ndate alguses
2003
juhendaja Heinike Heinsoo

Laks, Liisel
Soome – eesti poliitikaalane sõnastik ja selle struktuurianalüüs
2003
juhendaja Heinike Heinsoo

Leisalu, Kristel
Suhtautumisesta afrikkalaisiin. Neekeri-sanan ongelmasta suomalaisessa yhteiskunnassa
2003
juhendaja Tiina Söderman

Tiidermann, Liina
Maassa maan tavalla. Kultuur ja vestluskäitumine Eestis ja Soomes
2003
juhendaja Heinike Heinsoo

Tiislär, Kai
Soome – eesti käsitöösõnastik (heelgeldamin, kudumine, lapitöö, õmblemine)
2004
juhendaja Heinike Heinsoo

Juurik, Grete
Helsingin yliopiston suomen kielen opiskelijoiden käyttämää paikannimien slangisanastoa
2004
juhendaja Heinike Heinsoo

Klaasimäe, Kaja
„Kirjoittakaa Jammulle!” Lugejakirjade keelekasutuse ja temaatika muutumine ajakirjas Suosikki 1961 – 2002
BAK 2004
juhendaja Tiina Söderman

Zahharova, Anna
Kalevala enne ja nüüd. Kalevala mõju kultuurile tänapäeva soomlaste, eestlaste ja venelaste arusaamine sellest
2004
juhendaja Juha-Matti Aronen

Maripuu, Tiina 
Soome keel Eesti turismimajanduses. Eesti-soome turismisõnastik
MAG 2004
juhendaja Heinike Heinsoo

Keba, Maarja 
Keittää puuro maitoon – suomen kielen illatiivi, sen lokaalisuus ja käännösvastineet virossa
MAG 2004
juhendaja Heinike Heinsoo

Jaanits, Kadri
Leksikaalsetest kollokatsioonidest soome ja eesti keeles
MAG 2004
juhendaja Heinike Heinsoo

Trifonova, Anastasia
Suur-Suomen aate ja Itä-Karjala
BAK 2005
juhendaja Janne Saarikivi

Keermaa, Kerli
Huumor Eestis ja Soomes: etniline huumor 
BAK 2005 
juhendaja Janne Saarikivi

Jurtom, Mari
Suomen ja unkarin yhteisen suomalais-ugrilaisen vartalon sisältävien verbien vertailu kolmen etymologisen sanakirjan tietojen pohjalta 
BAK 2005
juhendaja Janne Saarikivi

Žogota, Inesa
Aspektuaalsus soome, eesti ja läti keeles
MAG 2006
juhendaja Heinike Heinsoo

Russ, Kadri Carmen  
Hinnad ylen alhased – huumoriviroa Tallinkilta ja televisiosta 
BAK 2007 
juhendaja Juha-Matti Aronen

Masing, Jaava
Aistinguverbid eesti ja soome keeles 
2007 
juhendaja Tuomas Huumo

Lehismets, Kersten
Eesti keele sõnad kätte, käes ja käest ja nende soomekeelsed tõlkevasted 
2007
juhendaja Tuomas Huumo

Rebbase, Martin 
Leivoin, kohotin ja lopulta kypsyin…Urheilukielen monimerkityksiset verbit 
2007 
juhendaja Tuomas Huumo

Kaljuvee, Kristi
Soome-eesti etnograafiline käsitöösõnastik taimedega värvimise kohta
2007
juhendaja Heinike Heinsoo

Potapova, Aljona 
Vene ja soome kommunikatiivne käitumine. Kiitvad ja laitvad keeleväljendite taktikad 
BAK 2007 
juhendaja Tõnu Seilenthal 

Anufrijeva, Olga
Naispolitiikka Suomessa 1800-luvun lopusta 2000-lukuun asti 
BAK 2008 
juhendaja Tuomas Huumo

Lehismets, Kersten
Käsi-sanan kieliopillistuminen suomessa ja virossa sekä viron käsi-grammien käännösvastineet Suomessa
MAG 2008 
juhendaja Tuomas Huumo

Vachtel, Gerli 
Afiksaaladverbi välja erinevad tähendused kognitiivse lingvistika vaatenurgast ja selle tõlkevasted soome keeles 
BAK 2009
juhendaja Tuomas Huumo

Henno, Ülla 
Jehoova tunnistajate ajakirjade Ärgake/ Herätkää! ja Vahitorn/ Vahitorni pealkirjade tõlkimine  
2009 
juhendaja Heinike Heinsoo

Laaniste, Evelin 
Eesti ingerisoomlaste identiteedist ja keelekasutusest 2009.aastal 
2009
juhendaja Juha-Matti Aronen

Mägi, Ruth
Suomen kielen sisä-grammeista: Käytäntö Google.fi-osumien ja kyselyn perusteella 
BAK 2009
juhendaja Tuomas Huumo

Ust, Helis  
ETV ja YLE uudiste põhisaadete majandusuudised 
BAK 2010
juhendajad Aune Hunt ja Tuomas Huumo

Seli, Sille
Soome keele olümpiaadi Acricola 2009 algajate vead 
BAK 2010 
juhendaja Tuomas Huumo

Teder, Triine
Soome disaini tuntus soome keelt ja/või kultuuri õppivate üliõpilaste seas Viini Ülikoolis ja Eötvös Lorandi Ülikoolis 
2010
juhendaja Juha-Matti Aronen

Pilvik, Maarja-Liisa 
Suomen kielen kliittinen pa-sävypartikkeli ja sen mahdollisia funktionaalisia vastineita viron kielessä suomen yleiskielen perusteella 
BAK 2010
juhendaja Tuomas Huumo

Tiislär, Kai 
Silmuskudumise sõnavara soome, ungari ja eesti keeles
MAG 2010
juhendaja Heinike Heinsoo

Madisson, Merle
Juhan Viidingu soome keelde tõlgitud luule analüüs
BAK 2010
juhendaja Mart Velsker, Juha-Matti Aronen

Kaljurand, Kadri
Sõna “ympäri” mitmetähenduslikkus kognitiivse lingvistika vaatenurgast
MAG 2011
juhendaja Tuomas Huumo

Anufrijeva, Olga
Venäjän demonstratiivien vastineet Suomessa
MAG 2011
juhendaja Tuomas Huumo

Mägi, Ruth
Suomen kielen paikallissijaisten (kvasi)adpositiollisten sisägrammien käytöstä kiintopistetyypeittäin
MAG 2012
juhendaja Tuomas Huumo

Alekseeva, Viktoria
Kipukonstruktioita suomen kielessä
MAG 2012
juhendaja Tuomas Huumo

Krinal, Maria
Soome pärimusmuusika üldjooned, hetkeseis ja võrdlus Eestiga
BAK 2012
juhendaja Juha-Matti Aronen

Klooster, Tiina
Tähenduserinevused väli-grammi inessiivi ja adessiivi vormi vahel soome keeles
BAK 2012
juhendaja Tuomas Huumo

Lepik, Ramona
Palved ja pöördumised soome ja eesti keeles
BAK 2013
juhendaja Hanna Jokela

Koronen, Kertu
Kalevalan vaikutus suomalaiseen rock- ja metallimusiikkiin
BAK 2013
juhendaja Hanna Jokela

Soomets, Keity
Soome keele uudissõnad aastal 2011
BAK 2013
juhendaja Hanna Jokela

Lehis, Ewa
Oppia, opiskella ja opetella: tähendus, funktsioonid ja võrdlus eesti keele õppima-verbiga
BAK 2013
juhendaja Hanna Jokela

Viks, Liis
Verbide lõpetama ja lopettaa tähendused eri kasutuskontekstides
BAK 2013
juhendaja Margit Kuusk

Pilvik, Maarja-Liisa
Ulottumisen ulottuvuudet. Ulottua-verbin syntaktis-semattinen analyysi
MAG 2013
juhendajad Tuomas Huumo, Kristel Uiboaed

Masing, Jaava
Aistihavaintoverbit suomen kielessä. Subjektin suhde verbiin
MAG 2013
juhendaja Tuomas Huumo

Vachtel, Gerli
Fiktiivne liikumine joonistustestides eesti ja soome keeles
MAG 2013
juhendaja Tuomas Huumo

Kaljula, Karmen
Dialoogipartiklid armastuse- ja sõjateemalistes netivestlustes
BAK 2014
juhendaja Hanna Jokela

Peterson, Karin
Kädessä, kädestä, käteen grammatilised funktsioonid soome vanas kirjakeeles
BAK 2014
juhendaja Hanna Jokela

Peterson, Alice
Lauselühendite tõlkimine soome keeles eesti keelde Riikka Pulkkise romaani “Tõde” põhjal
BAK 2014
juhendaja Hanna Jokela

Õmblus, Priscilla
Eestlaste kajastamine Helsingin Sanomate veebiväljaandes aastal 2013
BAK 2014
juhendaja Heinike Heinsoo

Svirgsden, Tanel
Afektiivsust väljendavad keelendid soome spordikeeles
BAK 2014
juhendaja Hanna Jokela

Siilivask, Kadri
Soome keele liikumist väljendavate deskriptiivverbide tähendusest: küsitlusmeetodil põhinev uurimus
BAK 2014
juhendaja Tuomas Huumo

Viira, Aigi
Soome kultuurisündmuste kajastamine Sirbis, Postimehes ja Õhtulehes 2013. aastal
BAK 2014
juhendaja Heinike Heinsoo

Raag, Laura
Autori mina viitesuhted soome ja eesti ilukirjandusarvustustes
BAK 2014
juhendaja Hanna Jokela

Krinal, Maria
Voti kaalina moja, vota maalina moja: refrengit inkerinsuomalaisissa ja eteläkarjalaisissa kansanlauluissa
MAG 2014
juhendaja Juha-Matti Aronen

Loko, Julia
Sanajärjestys venäjän, suomen ja viron kielessä Akuninin romaanin Azazel ja sen käännösten pohjalla
MAG 2014
juhendaja Heinike Heinsoo

Lehismets, Kersten
Suomen kielen väylää ilmaisevien adpositioiden yli, läpi, kautta ja pitkin kognitiivista semantiikkaa
DOK 2014
juhendajad Ann Veismann ja Tuomas Huumo

Rakin, Nikolay
“Kalevala” komi keeles ilukirjandustõlke teooria ja praktika mõnede aspektide kontekstis (vene keeles)
DOK 2014
juhendaja Tõnu Seilenthal

Roosileht, Maria
Ingliskeelsete filmipealkirjade tõlkimine soome ja eesti keelde
BAK 2015
juhendaja Hanna Jokela

Poolakese, Kerttu
Soomlaste raamatukogukasutus
BAK 2015
juhendaja Hanna Jokela

Tomingas, Marili
Tulla-futuurum soome ja eesti ajalehe- ja foorumikeeles
BAK 2015
Hanna Jokela

Rebane, Kaupo
Netsessiivkonstruktsioonide kasutus ajalehe Helsingin Sanomat artiklite kommentaarides
BAK 2015
juhendaja Hanna Jokela

Teptiuk, Denys
New quotatives in Finnish and Estonian languages
MAG 2015
juhendajad Gerson Klump ja Hanna Jokela

 

Tallinna Ülikool, soome filoloogia eriala

Lõputööde täielik nimekiri ja veebis lugemiseks: www.etera.ee 

Robam, Virge 
Kielestä Harri Sirolan teoksessa “Kaksi kaupunkia”
1999
Leena Nissilä

Karpats, Eneli 
Suomalaisten ja virolaisten etunimien vertailua
1999
Valdek Pall

Kakk, Ly-Astra 
Suomalaisten ja virolaisten sananlaskujen vertailua
1999
Leena Nissilä

Lipp, Liina 
Suomen- ja vironkielisen mainostekstin vertailua
1999
Leena Nissilä ja Krista Kerge

Jäälaid, Helen 
Suomen Viron-instituutti Viron suomen kielen opettajien tukijana
1999
Leena Nissilä

Salumets, Maie 
Katsaus suomalaiseen ja virolaiseen mytologiaan
1999
Leena Nissilä

Ploom, Irma-Liisu
Tietokoneavusteisen opetuksen mahdollisuuksia
1999
Leena Nissilä

Kase, Gert
Vierassanoja viron- ja suomenkielisessä sanomalehdissä
1999
Leena Nissilä

Annus, Ruth 
Voiko tallinnalainen oppia suomea pelkästään television välityksellä
1999
Jaan Õispuu

Vilipuu, Monika 
Suomen kielen opiskelun tavoitteet oppilaiden kannalta Viron peruskouluissa ja lukioissa
1999
Leena Nissilä

Tšumajeva, Olga 
Ihminen sodassa. Toinen maailmansota marin ja suomen proosassa 1945-1965
2000
Peep Ehasalu

Pungas, Pirje 
Viron kulttuurikuva Suomen lehdistössä vuosina 1992-1999
2000
Tarja Tanttu

Ristna, Kadri
“Kiiltävien pilvien lomasta leimahtaa värisevä tähti sysimustaan pimeyteen!” –Nainen Katri Valan ja Marie Underin runoissa
2000
Peep Ehasalu

Merila, Inge
Virolaisten vierailukohteet Suomessa: virolaisten matkailijoiden suosituimmat kulttuurikohteet Suomessa
2000
Tarja Tanttu

Veere, Kairi
Suomalaisen ja virolaisen kansallisen identiteetin kehittymisestä sekä niiden nykymuodoista
2000
Maria-Magdalena Jürvetson

Toikka, Kaja
Koillisviron murteen itäosan sanaston murre- ja kieliyhteyksiä
2000
Jüri Viikberg

Kerge, Sigrid
Suomalaisen identiteetin muutos 1980-1990-luvulla Pauli Hanhinniemen tuotannon välityksellä
2000
Peep Ehasalu

Reinsalu, Kriste
Suomalaisten ja suomi vieraana kielenä opiskelijoiden käyttämät kohteliaisuusstrategiat pyynnöissä
2000
Tarja Tanttu

Vabar, Siret
Kasku ja vitsi suomalaisen maailmankuvan kuvaajana
2000
Jüri Viikberg

Alliksaar, Margit
Suomalainen pakina ja suomalaisten pakinoitsijoiden nimimerkit
2000
Peep Ehasalu

Meresma, Piret
Suomen Viron-instituutti ja suomenopetuksen tilanne Virossa 1990-luvulta alkaen
2000
Tuija Kokko

Kaat, Jaana
Suomen kielen opettaminen Tallinnan pedagogisessa yliopistossa
2000
Jaan Õispuu

Horma, Katri
Aleksis Kiven tekstejä virolaisella näyttämöllä
2000
Peep Ehasalu

Schultz, Kristiina (1998)
Suomenkielisen pankkiasiakaspalvelusanaston analyysi
2000
Leena Nissilä

Sova, Eve
Taija Tuominen ja hänen esikoisromaaninsa “Tiikerihai”
2002
Ivar Sinimets

Voll, Siret
Virolaisten tietoja suomesta ja suomenkielisen tekstin ymmärtämisen taso
2002
Jaan Õispuu

Matvere, Svetlana
1990-luvun huumeita käsittelevä suomalainen nuorisokirjallisuus ja sen soveltuvuus opetustyöhön
2002
Marjatta Kokkonen

Käit, Kristiina
Suomen somaattisten idiomien virontaminen
2002
Jaan Õispuu

Roopere, Ruta
Stadin slangi ja suomen yleinen puhekieli
2002
Jaan Õispuu

Kraut, Kadi-Ann 
Suomen kielen oppimateriaaleja
2002
Maria-Magdalena Jürvetson

Aarna, Gerli
Vironkielisten aikuisten suomen kielen opetusta Helsingin seudulla
2002
Marjatta Kokkonen

Sinijärv, Erkki
Kirjainten käyttö suomen ja viron oikeinkirjoituksen nykyvaiheessa. Vertaileva tutkimus
2003
Jaan Õispuu

Zvonarjova, Inna 
Politiikkaan liittyvien fraseologismien kääntäminen ja kääntämiseen liittyvät ongelmat
2003
Maria-Magdalena Jürvetson

Samoškina, Svetlana 
Ersän ja suomen kielen modusten vertailu nykykielessä
2003
Valdek Pall

Arras, Annika
Laila Hietamiehen Sonja-sarjan historian ja historiantutkimuksen vertailu pääkohteena marsalkka Mannerheim
2003
Marjatta Kokkonen

Velberg, Karola 
Uuden suomalaisen runouden aikakausi: nihil interit ry
2003
Marjatta Kokkonen

Plohhotskaja, Galina 
Yleisimpää muoto-opillisia ominaispiirteitä Suomen nykypuhekielessä
2003
Marjatta Kokkonen

Reede, Meelika 
EU ja NATO Suomen ja Viron sanomalehdenkielessä
2003
Ivar Sinimets

Adams, Karin 
Suomalainen kansantanssin kehitys. Suomalaisen ja virolaisen kansantanssin termistön vertailu
2003
Jaan Õispuu

Pitkevitš, Julia 
Mikä venäjänkieliselle on vaikeaa suomen kielen oppimisessa
2003
Marjo Mela

Konstantinova, Natalia 
Kuolema mordvalaisten ja suomalaisten kansanperinteessä
2003
Marje Joalaid

Nižnik, Jekaterina 
Helsingin koululaisslangi
2003
Marjatta Kokkonen

Andrijenko, Dmitri 
Henkilöhahmot Rosa Liksomin novellikokoelmassa “Unohdettu vartti”
2003
Marjatta Kokkonen

Ganova, Natalia 
Fraseologismeja suomen- ja kominkielisessä Uudessa Testamentissa
2003
Jaan Õispuu

Zinovjeva, Natalia 
Anglismit suomalaisessa sanomalehtitekstissä
2003
Maria-Magdalena Jürvetson

Uzmenova, Natalja
Suomen arkipuhekielen luonteenomaiset ominaispiirteet ja niiden esiintyminen
virossa. (51 s.)
2003
Marjo Mela

Koponen, Ilona
Vierassanojen käytön vertailu suomen- ja venäjänkielisissä sanomalehdissä. (59 s.)
2003
Kaarle Sulamaa

Pototskja, Ljudmila
Juhani Ahon “Rautatien” ja sen venäjänkielisen käännöksen analyysi. (89 s.)
2003
Ivar Sinimets

Person, Ksenia
Suomen somaattisia fraseologismeja ja niiden kääntäminen venäjäksi. (89 s.)
2003
Jaan Õispuu

Nuut, Krista
Yhteisiä ja erilaisia piirteitä suomalaisten ja virolaisten häätavoissa. (88 s.)
2003
Marje Joalaid

Vlassenkova, Jelena
Paikanilmauksia suomenoppijoiden käytössä. Virheiden analysointi. (72 s.)
2003
Marje Joalaid

Piskaikina, Jelena
Proosalegendat suomalais-karjalaisessa ja mordvalaisessa kertomusperinteessä.
(56 s.)
2003
Marje Joalaid

Prääts, Maria
Suomalaisten vironkielisen sanomalehti tekstin ymmärtämisen taso: suomi-viro
kohderyhmien vertailu. (91 s.)
2004
Jaan Õispuu

Noppel, Karin
ATK-termistö suomen ja viron kielessä. (86 s.)
2004
Ivar Sinimets

Varganova, Lidija
Verbirektiot Suomessa, Virossa ja Venäjässä: paikallissijat
2005
Jaan Õispuu

Zafatajeva, Viktorija
Menneen aikamuotojen käytön vertailua suomessa ja venäjässä
2005
Juhendaja Maria-Magdalena Jürvetson

Kraut, Kadi-Ann
Syntaktisia ongelmia virolaisten suomen kielessä : pronominit, omistusmuodot ja konjunktiot 
2006
102 lk
Juhendaja Marjo Mela 

Eenmaa, Helena
Eesti mõjud Tartu soomlaste emakeeles võrrelduna vastavate tulemustega aastast 2001
2008
Annekatrin Kaivapalu

Ergma, Liina
Mauri Kunnaksen kirjojen luoma suomalaiskuva
2008
Tiina Söderman

Brailovski, Anna
Suomen, Viron ja Venäjän sanajärjestysmallit vertailussa
2009
Annekatrin Kaivapalu

Brusnigina, Ija
Suomalaisten ja venälästen häätavat ennen ja nyt
2009
Tiina Söderman

Kirsimaa, Kristel
Tietokoneavusteinen kielenopetus ja tietotekniikan käyttömahdollisuudet suomen kielen opetuksessa
2009
Annekatrin Kaivapalu

Muttik, Liina
Akkulturaatioprosessin vaikutus kielelliseen ja kansalaiseen identiteettiin
2009
Annekatrin Kaivapalu

Pällin, Kristi
Suomen lähteä ja mennä verbien käyttöyhdeyksien korpuspohjainen vertailu
2009
Annekatrin Kaivapalu

Siivelt, Keaty
Korpuspohjainen tutkimus vironkielisten suomenoppijoidensisäpaikallissijojen käytössä
2009
Annekatrin Kaivapalu

Vennikas, Heleen
Suomenkielisten ja vironkielisten oppijoiden käsitys espanjan kielen oppimisessa
2009
Annekatrin Kaivapalu

Kirsipuu, Kai
Monikulttuurisuus Suomalaisissa aapisissa 1970-2000 luvulla
2010
Tiina Söderman

Nemliher, Roosi 
Nimet teoksessa Harry Potter and the Philosopher´s Stone ja niiden kääntäminen suomen- ja vironkielisessä versiossa
2010
Marje Joalaid

Nõu, Johanna-Britt
Suomenkielisten kirosanojen kääntäminen viroksi Juha Vuorisen kirjassa Juoppohullun päiväkirja
2010
Tiina Söderman

Romanova, Tatjana
Vironkielisten ja venäjänkielisten oppijoiden konjuktioiden käytön vertailu kansainvälisen oppijansuomen korpuksen pohjalta
2010
Annekatrin Kaivapalu

Sepp, Kristi 
Uuden kulttuurin oppiminen: miten vironkieliset maahanmuuttajat sopeutuvat Suomeen
2010
Annekatrin Kaivapalu

Sillaots, Erkki
Riskisanojen käyttö vironkielisten suomenoppijoiden korpusteksteissä
2010
Annekatrin Kaivapalu

Staak, Helen
Tarttolaisten ja tallinnalaisten kuva suomalaisten ulkonäöstä ja luonteesta
2010
Annekatrin Kaivapalu

Kalbus, Marit
Korppuspohjainen tutkimus vironkielisten suomenoppijoiden passiivin käytöstä
BAK 2011
Annekatrin Kaivapalu

Melsina, Alissa
Verkkokaupassa käytettävä vaatteiden ja värien terminologia ja sen analyysi esimerkkinä verkkokauppa “Otto” Suomessa ja Virossa
BAK 2011
Maria-Magdalena Jürvetson

Kirpu, Jüri
Inkerinsuomalaisten sosiaalisen identiteetin tunnusmerkit
BAK 2011
Anna Verschik, Tiina Söderman

Roos, Liina-Ly
Uskonnon rooli Suomen ja Viron kouluissa
BAK 2011
Tiina Söderman

Renno, Kristin
Moottoripyöräkulttuuri Suomessa ja Virossa sekä siihen liittyvä sanasto
BAK 2011
Tiina Söderman

Õis, Ülle
Virosta Suomeen matkustavat virolaiset
BAK 2011
Maria-Magdalena Jürvetson

Jätsa, Sandra
Suomalaisnuorten käyttämä kirjoitettu puhekieli sosiaalisen verkoston facebook.com Internet-sivulla
BAK 2011
Eino Koponen

Kolkkonen, Kaisa
Pääsiäisen ja joulunvieton vertailu sekä Suomessa että Virossa
BAK 2011
Eino Koponen

Roop, Anu
Tervehdys- ja hyvästelykäyttäytyminen Virossa ja Suomessa
BAK 2012
Marje Joalaid

Pugast, Mariliis
2005 – 2009 ilmestyneissä suomalaisissa lastenkirjoissa esiintyvät lasten etunimet
BAK 2012
Marje Joalaid

Vasara, Terje
Korpuspohjainen tutkimus ruotsinkielisten suomenoppijoiden partitiivikäytöstä
BAK 2012
Annekatrin Kaivapalu

Puksmann, Helina
Sofi Oksasen Puhdistus. Reseptiotutkimus Virossa ja Suomessa.
BAK 2012
Ivar Sinimets

Järv, Marjaana
Vironkielinen maahanmuuttajaoppilas suomen kielen oppijana peruskoulussa: mahdollisuuksia ja haasteita.
BAK 2012
Annekatrin Kaivapalu

Kukk, Nele
Suomen kansalliseepos Kalevala Amorphiksen toisen aikakauden teoksissa
BAK 2012
Tiina Söderman

Tamm, Liis
Henkilönnimet suomalaisessa ja virolaisessa kansanperinteessä
BAK 2013
Marje Joalaid

Kolk, Jane
Sosiaalikeskus Sataman esiintyminen Helsingin Sanomien sivuilla vuosina 2009–2011
BAK 2013
Eino Koponen

Eelmaa, Kirsi
Hella Wuolijoki: elokuvahahmo ja todellisuus – Erkki Tuomiojan kirjan “Häivähdys punaista” ja Juha Wuolijoen elokuvan “Hella W” vertailua
BAK 2013
Eino Koponen

Luure, Kerli
Suomen eläintennimet: kissojen ja koirien kutsumanimistä
BAK 2013
Marje Joalaid

Allese, Ave
Sami Garamin kahden slanginnoksen sanaston analyysia
BAK 2013
Eino Koponen

Žiltsova, Veronika
Suomalaisten ja venäläisten perhetavat lähivertailussa
BAK 2013
Eino Koponen

Šanin, Minni Mari
Anglismit Me naiset aikakauslehdessä vuosina 1992 ja 2012–2014
BAK 2014
Tarja Tanttu

Jakobi, Herdis
Rosa Liksomin novellien kieli tunnelmaa ja henkilöhahmoja rakentamassa
BAK 2014
Tarja Tanttu

Dubitsa, Jekaterina
Suomalaisten ja virolaisten liike-elämän tapakulttuurit vertailussa
BAK 2014
Maria-Magdalena Jürvetson

Lehto, Marjaana
Aatelineiton kanan pataa. Yhteen ja erikseen kirjoittamisen ongelmia Tallinnan ravintoloiden suomenkielisissä ruokalistoissa
BAK 2014
Tarja Tanttu

Õis, Ülle
6.–8. klasside õpilaste soome keele õppimise motivatsioon ja soome keele õppes kasutatavad enese motiveerimise strateegiad
MAG 2014
Annekatrin Kaivapalu

Tamberg, Tiina
Eestikeelne õpetaja teise keele õppijana ja kasutajana Soome koolis töötades
MAG 2014
Annekatrin Kaivapalu

Ranne, Kelly
Kielijärjestelmien samankaltaisuus suomen ja turkin morfologiassa
BAK 2015
dots. Annekatrin Kaivapalu

Vali, Delika
Oppimistyylit suomen kielen opetuksessa ja oppikirjoissa
2015
Annekatrin Kaivapalu

Tšudakova, Janina
Metafoora suomi-venäja-käännöksessä
BAK 2015
Ivar Sinimets

Lõhmus, Liis
Leiutajateküla Lotte ja sen käännöksen Keksijäkylän Lotta erot
BAK 2015
lekt. Ivar Sinimets

Kainelainen, Valerija
Anton Tšehovin Tuska novellin suomennoksen käänöskeinoja
BAK 2015
lekt. Ivar Sinimets

Peterson, Anna
Toisen kielen vaikutus kohdekielen oppimiseen
BAK 2015
Annekatrin Kaivapalu

Bulanova, Oksana
Suomalaisten ja venäläisten sanalaskujen vertailua
BAK 2015
Maria-Magdalena Jürvetson

 

Kõik enne aastat 2005 Soomes valminud fennistika lõputööd leiate SIIT