Paiden Arvamusfestivaaleilla sijainneella Kielen ja mielen -teema-alueella järjestettiin tänä vuonna Suomen Viron-instituutin organisoima keskustelu. Paneelikeskustelun teemana oli tulevaisuuteen liittyvä ”Talsinki, tunneli ja tekoäly – millä kielellä puhumme jatkossa keskenämme?” Panelisteina toimivat Piret Kärtner, Indrek Tammeaid, Pekka Myllylä sekä Janne Saarikivi. Keskustelua johti Rain Kooli.

Alla olevassa videossa voi nähdä tilaisuuden kokonaisuudessaan. Keskustelussa esitettiin muun muassa tällaisia ajatuksia:

  • Kieli on ajatusmallien avain.
  • Jos tämä keskustelu käytäisiin toisella kielellä, se olisi myös sisällöltään jotain muuta. Vaikka teema olisikin täysin sama.
  • Kieli luo kartan, jonka avulla voi löytää suunnan vieraassa maastossa.
  • Mitä kielen ymmärtäminen muuttaa? Se antaa tietoisuuden, ettei itse asiassa ymmärräkään niin paljoa.
  • Kielenosaamisesta: Virolaiset ajattelevat osaavansa vierasta kieltä siinä vaiheessa, kun puhuvat virheettömästi.
  • Suomessa ei käytetä sanaa ”eliitti”, sitä ei pidetä sopivana. Kuitenkin jos käytetään sitä ilmaisia, voidaan sanoa, että suomalaisen eliitin joukossa on paljon viron kielen taitajia. Voisi sanoa, että heitä on enemmän kuin Virossa suomen kielen puhujia. Tämä tarkoittaa, että he ymmärtävät meitä enemmän kuin me heitä.
  • Vaikka kielen (viro/suomi) osaajien määrä on vähäinen, on sen suhteellinen merkitys suuri; sillä missä muualla osataan niin paljon kieliämme?
  • Pienten kielten viholliset ovat niiden puhujat itse. Vaihdamme aksentin takia heti puhekaverin äidinkieleen.
  • Mitä pienempi kansa tai kieli, sitä tärkeämpää olisi, että osaisimme paljon eri kieliä. Jokaisen uuden kielen opetteleminen on tällöin yksinkertaisempaa. Lopuksi on jotain, mitä voi sanoa universaaliksi kieliopiksi.