Duha Elsayed aloittaa ohjelmapäällikön työt Suomen Viron-instituutin Tallinnan toimipisteessä 2.8.2021

Ohjelmapäällikkö vastaa instituutin kulttuurihankkeiden suunnittelusta ja läpiviemisestä, mukaan lukien projektinhallinta sekä sisältöjen editointi ja tapahtumien tuotanto. Ohjelmapäällikkö kartoittaa uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä osallistuu rahoituksen hankintaan ja viestintään.