Suomen Viron-instituutti järjesti vuosina 2019–2021 kaksi koulutusohjelmaa Itä-Virumaan rehtoreille, opettajille ja muille koulutuksen ammattilaisille. Ohjelmien tavoitteena oli nostaa koulutuksen ja koulujen tasoa Virossa. Paikan päällä vaihdettiin ajatuksia sellaisista opetusfilosofioista, opetuksen arvoista, opetusmenetelmistä sekä kokemuksista, joiden avulla on saatu hyviä tuloksia suomalaisissa kouluissa.

”Suomalaisen koulutusjärjestelmän peruspilarit ja -arvot nähtiin jälleen – oppilaslähtöisyys ja sosiaalis-emotionaalinen kasvatus, oppilaiden tunteiden ja vahvuuksien tiedostaminen sekä oman suhtautumisen ja käyttäytymisen tiedostaminen,” totesi Integratsiooni Sihtasutus -säätiön johtaja Irene Käosaar.

Vuonna 2019 Suomen instituutti järjesti ensimmäisen koulutusohjelmansa Itä-Virumaan rehtoreille. Kuusi kuukautta kestäneen ohjelman tavoitteena oli esitellä virolaisille koulutuksen ammattilaisille suomalaista kasvatusfilosofiaa sekä kertoa suomalaisten koulujen onnistuneista kokemuksista. Koulutusten pääteemat olivat arvot, kuten luottamus ja avoimuus, sekä oppilaslähtöinen opetus. Palaute oli erittäin positiivista: osallistujat kehuivat erityisesti kolutusten yleistä tasoa, inspiroivia luennoitsijoita sekä sitä, miten hyvin koulutuksessa opittua pystyi jälkeenpäin soveltamaan opettajan työhön.

Palautteen innostamina järjestimme rehtoreille jatkokoulutuksen syksyllä 2020.

JATKOKOULUTUKSEN SUOSIO KERTOO SEN TARPEELLISUUDESTA

Jatkokoulutukseen rekisteröityi 11 koulua Kohtla-Järveltä, Sillamäeltä ja Narvasta. 35 osallistujan joukossa oli rehtoreita, opettajia, aineenopettajia sekä muita koulutuksen ammattilaisia, jotka toivat koulutusten annin myös jälkeenpäin kouluihinsa. Koulutusten pääteemat olivat etäopetuksen järjestäminen, erityisopetusta tarvitsevien ja eri äidinkielisten oppilaiden tukeminen sekä opetuksen viime vuosien eri painotukset. Myös koko kouluyhteisön mielenterveys puhutti – etäopetuksen aikana mielenterveydestä keskusteleminen on osoittautunut yhtä tärkeäksi kuin varsinaisista opetusmenetelmistä keskusteleminen.

Opintomatkalla Suomeen Kuva Viia Väli

KOKEMUSTEN JAKAMINEN MOTIVOI JA AUTTAA JAKSAMAAN

”Opin, että murheet ja ongelmat ovat kaikkialla samanlaisia.”

Niin koulujen arkea kuin jatkokoulutuksen aloitusta varjosti syksyllä 2020 koronapandemia. Koulutukseen osallistuvat koulut kohtasivat uusia ja vaikeita haasteita, jotka liittyivät esimerkiksi opetuksen järjestämiseen ja koulujen teknisiin valmiuksiin sekä niin opettajien kuin oppilaiden motivaation laskemiseen. Suomalaisten kollegoiden vertaistukea pidettiinkin tärkeänä. Lisäksi osallistujat kuuntelivat opetus- ja kasvatusalan EDUCA-messujen englanninkielisiä esityksiä, jotka käsittelivät etäopetuskokemuksia, kansainvälisiä tulevaisuudennäkymiä sekä oppilaiden tukemista. Voimia ja lohdutusta tarjosi sen ymmärtäminen, että kaikki koulut ovat samanlaisessa tilanteessa: koulujärjestelmien erilaisuuksista huolimatta eri maiden rehtorien ja opettajien on pitänyt vastata pandemian aikana samoihin haasteisiin.

ONNELLISET LAPSET OPPIVAT PARHAITEN

”Oli mielenkiintoista kuulla, millaista valmistavaa opetusta vieraskieliset lapset (Suomessa) saavat. Se on hyvä järjestelmä, sillä oppilaiden näkökulmasta olisi vaikeampaa, että he joutuisivat suoraan kielitaidottomina vieraskieliseen luokkaan. Erityisen hyvää on se, että oppilaan omia toiveita kuunnellaan ja ketään ei pakoteta mihinkään.”

Ohjelmaan kuului myös opetusvierailu Kaakkois-Suomen kouluihin. Paljon ajateltavaa tarjosi Kotkan kaupungin Hovinsaaren koulun perusopetukseen valmistava opetus, joka on suunnattu sellaisille oppilaille, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Suomeen muuttaneille oppilaille opetetaan yhden lukuvuoden ajan intensiivisesti suomea, jotta he voivat tämän jälkeen siirtyä perusopetukseen.

Opetusvierailun aikana järjestettiin myös positiivisen pedagogiikan työpaja. Työpajassa osallistujat tutustuivat See the good! -metodiin, jonka ideana on siirtää huomio oppilaiden ja opettajien vahvuuksiin sekä niiden havaitsemiseen. Yksi positiivisen pedagogiikan perusajatuksista on se, että onnelliset lapset oppivat parhaiten.

Koulutusohjelma on nyt loppunut. Suomen koulutusalan ajankohtaisiin teemoihin voi edelleen tutustua Suomen Viron-instituutin YouTube-kanavalla (linkki), jossa voi katsoa inspiroivia videoluentoja. Lyhyiden luentojen aiheita ovat esimerkiksi tuutori- ja tukioppilastoiminta, elämyspedagogiikka, mindfulness eli hetkessä elämisen taito, neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivät oppilaat, musiikkipedagogiikka, VoicePilates-metodi sekä oppilasagenttityö. Videoluennot on tekstitetty viroksi, ja kevään aikana ne tekstitetään myös venäjäksi.

Ohjelman järjestämisessä tukivat SA/Innove/Haridus- ja Noorteamet .

Lisätietoa: Liina Ergma (liina.ergma@finst.ee, 524 8840)