Karolin Kurvits

Tällä viikolla Suomen Viron-instituutin Tallinnan toimistolla on viikon kestävässä TET-harjoittelussa Tallinnan suomalaisen koulun 8. luokan oppilas Karolin Kurvits. TET-harjoittelu on pakollinen osa suomalaista koulunkäyntiä.

TET eli työelämään tutustuminen on usein suomalaisten oppilaiden ensimmäinen kosketus ns. oikeaan työelämään. Sen aikana nuori pääsee tutustumaan siihen, miten työssä käyminen näkyy arkielämässä ja miten erilaiset organisaatiot toimivat, sekä saa kokemusta työyhteisössä toimimisesta. Parhaassa tapauksessa TET-harjoittelu voi auttaa jopa oman tulevan alansa valitsemisessa. Harjoittelun ajalta ei makseta palkkaa eikä harjoittelijoiden työtehtäviin kuulu erityistä ammattitaitoa vaativia työtehtäviä. Harjoittelun kesto voi vaihdella yhdestä päivästä muutamaan viikkoon.

”Koen että nuoria tulee ehdottomasti avustaa uravalintojen ja työelämään tutustumisen suhteen. Vain harvat nuoret tietävät jo kouluaikanaan, mitä työtä haluavat tulevaisuudessaan tehdä, joten juuri tällaiset mahdollisuudet antavat heille suuntaa työelämän suhteen ja selkeyttä omaan osaamiseensa. Harjoittelupaikasta voi saada kesätyön tai se voi auttaa esimerkiksi vieraan kielen oppimisessa. Lisäksi TET-harjoittelijan osallistuminen työhömme antaa Suomen Viron-instituutille hienon mahdollisuuden kuulla, miten tämän päivän nuori kokee työskentelyn organisaatiossamme”, toteaa Suomen Viron-instituutin johtaja Anu Heinonen.

Karolin Kurvits on Suomen Viron-instituutin ensimmäinen TET-harjoittelija. Koulun ohella hänellä on takanaan monivuotiset musiikkiopinnot ja useita kansallisia mestaruuksia virolaisissa tenniskilpailuissa.