Soome kultuuri- ja teadusinstituutide võrgustiku valimiseesmärgid eelseisvateks Soome Eduskunta valimisteks on avalikustatud: fookus on teaduse, kunsti ja kultuuri rahvusvahelisusel. Instituudivõrgustiku hinnangul loovad teaduslik info, mõjuv kunst ja elav kultuur jätkusuutlikke rahvusvahelisi suhteid ja tugevdavad demokraatiat.

Instituutidel on sihtriikides tugev positsioon, instituudid on teaduse, kunsti ja kultuuri ning rahvusvahelise koostöö eksperdid ning usaldusväärsed partnerid.

Instituudid tugevdavad Soome teaduse, kunsti ja kultuuri taset, rahvusvahelist koostööd, nähtavust, mobiilsust ja kompetentsi ning ühiskondlikku mõju. Instituudid edendavad kultuurivahetust ja dialoogi Soome ja sihtriikide vahel, tuues samas Soome rahvusvahelist teadust, kunsti, asjatundjaid ja häid praktikaid.

„Venemaa kallaletung Ukrainale on näidanud selgelt, et vastastikune majanduslik seotus demokraatiat ega rahu ei taga. Nüüd on aeg tihendada rahvusvahelist koostööd teaduse, kunsti ja kultuuri vahenditega,“ ütles Soome Kultuuri- ja Teadusinstituutide tegevjuht Hanna Lämsä.

Instituudivõrgustiku eesmärk tulevaks valitsusperioodiks on tugevdada instituutide rolli rahvusvahelise teaduse, kunsti ja kultuuri tugistruktuurina. Samas tuleks teadvustada instituutide tähtsust riigi kuvandi loomisel ning tõsta instituutide baasfinantseering 10 miljoni euroni.

„Teaduse, kunsti ja kultuuri rahastamine peab edaspidi vastama nende ühiskondlikule tähendusele ja tähtsusele. Teadus ning mitmekesine kunst ja kultuur on inimeste ühine rikkus ja demokraatlike ühiskondade olemasolu tingimus. Ka loomemajanduse ja loominguliste oskuste tähtsust peab esile tõstma kestlikule ühiskonnale üleminekul. See eeldab ka investeeringuid,“ nentis Lämsä.

Instituudivõrgustik osaleb ka KULTA ry kultuuri- ja kunstivaldkonna ühises parlamendivalimiste eesmärkide kampaanias.

Alates 2023. aasta algusest tegutseb 16 Soome teadus- ja kultuuriinstituuti erinevates maailma paikades. Instituutide tegevus hõlmab 26 riiki Euroopas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Lähis-Idas ja Kirde-Aasias.

Lisainfo

Hanna Lämsä, tegevjuht
hanna.lamsa@instituutit.fi
+358 50 511 0887

Allikas: Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit