Eilen Narvassa alkanut monitieteinen kansainvälinen kevätkoulu tuo yhteen arkkitehtejä, kaupunkisuunnittelijoita, taiteilijoita ja toimittajia eri maista. Mentoreitten johdolla visioidaan lähitulevaisuutta ja pohditaan sitä, millaisia taitoja ja tietoja me tarvitsemme tulevina vuosikymmeninä. Kevätkoulun tuloksiin voi tutustua kaikille avoimessa ”School of the Near Future” -seminaarissa (linkki) lauantaina 18. kesäkuuta.

Kevätkoulun ohjelma keskittyy kollektiivisen mielikuvituksen ja politiikan yhteyksiin. Miten alati muuttuvat käsityksemme alueellisista suhteista, kuuluvuudentunteen kokemukset ja monisyiset historialliset kerrostumat sekä edellä mainittujen kytkökset inhimillisiin ja ei-inhimillisiin toimijoihin vaikuttavat kykyymme visualisoida tulevaa?  Antaako nykyinen koulujärjestelmämme riittävästi valmiuksia kollektiivisen mielikuvituksen ymmärtämiseen?

Kevätkouluviikolla järjestetään kolme työpajaa, jotka haastavat osallistujia pohtimaan monimutkaisia kysymyksiä. Miten toimittajat rikkovat sananvapauden rajoja? Mikä on arkkitehtien tehtävä muuttotappioalueilla, joiden talouskasvu on hidastumassa tai kokonaan pysähtymässä? Voisiko ihminen tehdä yhteistyötä kasvien kanssa? Työpajoja ohjaavat televisio- ja radiotoimittaja, journalistiikan opettaja Ingrid Svanfeldt, kaupunkitilan haasteisiin erikoistunut taiteilijaduo METASITU sekä kehollisuuden ja runouden suhteesta kiinnostunut taiteilija ja filosofi Linad Boļšakova.

Kevätkoulun tulokset esitellään kaikille kiinnostuneille ”School of the Near Future” -seminaarissa (linkki) lauantaina 18. kesäkuuta kello 15 Narvan taideresidenssissä. Lisäksi osallistujat, järjestäjät ja mentorit keskustelevat kevätkoulun annista; päätösseminaari on myös tilaisuus tarkastella kriittisesti osallistujien omaa erikoisalaa ja ennakkokäsityksiä.

Kevätkoulu on osa vuonna 2019 alkanutta monitieteellistä (Re)configuring Territories -projektia (linkki). Projektia tukevat Trojan Horse, Narvan taideresidenssi sekä Suomen instituutti. Projektia rahoittaa Koneen säätiö.

Lisätietoa: Suomen instituutin ohjelmapäällikkö Duha Elsayed (+372 5857 5638)