Alfred Kordelinin säätiön Viron rahasto odottaa hakemuksia

Apuraha suomalaisen kirjallisuuden kääntämiseen ja suomalais-ugrilaisten kielten tutkimiseen

Rahasto tukee Virossa tehtävää viron ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusta sekä suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä viroksi. Apurahoja ei myönnetä perustutkintoihin. Viron rahaston haun järjestää Suomen Viron-instituutti.

Vuonna 2017 rahasto myöntää apurahoja yksityishenkilöille yhteensä 7 200 euroa.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2017. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Verkkopalvelun ohjeistus on suomeksi ja englanniksi, mutta hakulomakkeen ja liitteet voi kirjoittaa viroksi. Ennen hakemuksen täyttämistä sinun tulee kirjautua käyttäjäksi Kordelinin verkkopalveluun.

Hyvään hakemukseen sisältyy apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, kuten
– ansioluettelo (liitä vain ne ansiot, jotka liittyvät käsillä olevaan työhön)
– työsuunnitelma
– talousarvio (jos hakijana on työryhmä).
Liitteiden tulee olla pdf-muodossa. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse tai postitse.

Valinta

Esitykset apurahojen ja palkintojen saajista tekee lautakunta, johon kuuluu neljä säätiön  nimeämää jäsentä. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Rahasto on perustettu 1994. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Aiheetapurahat