Suomen Viron-instituutin strategia 2018–2020

 1. Instituutin tehtävä

Suomen Viron-instituutin tehtävä on edistää suomalais-virolaista kulttuuriyhteistyötä sekä vahvistaa Suomen ja Viron yhteyksiä kulttuurin ja koulutuksen alalla. Instituutti tekee näkyviä avauksia, mutta on myös aktiivinen taustavaikuttaja.

 1. Toimintaympäristö

Viro on Suomelle kielellisesti ja kulttuurisesti läheinen naapuri ja tärkeä talouskumppani. Viron yhteiskunta ja talous ovat kehittyneet erittäin nopeasti, ja Viro samaistuu usein mielellään Suomeen. Suomen ja Viron välillä on entuudestaan paljon kulttuuriyhteistyötä. Maiden satavuotisjuhlat vahvistivat maiden välisiä suhteita sekä poliittisella että kansalaistasolla.

 1. Visio

Instituutti on merkittävä muutoksentekijä ja asiantuntija suomalaisten ja virolaisten yhteistyössä.

 1. Missio

Instituutti välittää ennakkoluulottomasti suomalaista taidetta ja kulttuuria, osaamista ja kansalaisyhteiskunnan arvoja Virossa.

 1. Arvot

Yhdenvertaisuus, avoimuus ja monikulttuurisuus

 1. Strategiset painopisteet
 • Tunnistaa virolaisessa yhteiskunnassa uutta luovat ja ajankohtaiset asiat ja tapahtumat sekä synnyttää niiden yhteyteen yhteistyötä
 • Vahvistaa ohjelmatyön kansainvälisyyttä ja etsiä kumppaneita naapurimaista ja instituuttiverkostosta
 • Vahvistaa instituutin asiantuntijaroolia kulttuuriyhteistyön alueella.
 1. Työskentelytavat
 • Tunnistetaan ajankohtaiset ja tarpeelliset kehittämiskohteet
 • Toteutetaan ohjelma ammattitaitoisesti ja uusia yhteyksiä tarjoten
 • Toimitaan ennakkoluulottomasti ja joustavasti, otetaan myös tietoisia riskejä
 • Verkostoidutaan laaja-alaisesti suomalaiseen ja virolaiseen yhteiskuntaan
 • Toimitaan taloudellisesti kannattavasti.
 1. Mittarit ja evaluointi

Instituutin työn vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain kokonaisuutena ja projektikohtaisesti

 • kirjaamalla toimintasuunnitelmaan tavoitteet, jotka hankkeilla halutaan saada aikaan
 • määrittämällä hankkeille mittarit, jotka rakennetaan taloudelliselta ja laadulliselta pohjalta.