Avoin haku: esittävän taiteen residenssi Narvassa

Suomen Viron-instituutti ja Vaba Lava -keskus odottavat hakemuksia suomalaisilta tai Suomessa työskenteleviltä esiintyviltä taiteilijoilta tai taiteilijaryhmiltä (sirkus, tanssi, teatteri, performanssi). Haku päättyy 20.6.2019. Residenssijaksot ovat syyskuussa ja marraskuussa Narvassa, Itä-Virossa. Ohjelmaa tukee Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Esittävän taiteen residenssi on Suomen Viron-instituutin pilottiprojekti yhteistyössä Narvan Vaba Lava -keskuksen kanssa. Yksi residenssijakso kestää kolme viikkoa. Tarjoamme kaksi jaksoa, joihin valitaan joko yksittäinen taiteilija tai maksimissaan 4-henkinen taiteilijaryhmä. Residenssin päätarkoitus on tarjota aikaa ja tilaa taiteelliseen työskentelyyn. Työskentelemme Narvassa tiiviisti paikallisten yleisöjen kanssa. Tästä syystä edellytämme taiteilijoita tekemään residenssin aikana yleisötyötä kuten työpajoja paikallisten koulujen kanssa 2 tuntia viikossa sekä pitämään yhden yleisölle avoimen tilaisuuden, kuten demoesityksen. Instituutti ja Vaba Lava koordinoivat ja fasilitoivat työpajat.

Narva on venäjänkielinen jälkiteollinen kaupunki Viron ja Venäjän rajalla. Kaupungilla on moniuloitteinen ja -vaiheinen historia – sitä on muun muassa ehdotettu Ruotsin valtakunnan pääkaupungiksi Tukholman sijaan. Narvassa toimi pitkään Kreenholmin tekstiilitehdas, joka oli huippuvuosinaan maailman suurin. Viron valtio on alkanut huomioida venäjänkielisiä alueita viime aikoina ja esimerkiksi Narvaan on noussut uusia tieteen ja taiteen tiloja (Viron taideakatemian Narvan taideresidenssi ja Vaba Lava -teatterikeskus). Lisäksi kaupungissa toimii Tarton yliopiston Narva Kolledž.

Vaba Lava -keskus sijaitsee keskeisellä paikalla vanhassa Baltijets-asetehtaassa. Tehdasrakennus on vuodelta 1947 ja tunnettiin aluksi vain nimellä Postilokero 22. Teatterikeskus avasi uudet ajanmukaiset ja viimeisen päälle remontoidut tilansa viime joulukuussa. Keskuksessa on kolme salia: Black Box, Studio ja pieni sali. Lisäksi keskuksessa on toimistotiloja, vierashuoneita, galleria, kahvila ja Viron yleisradion ERR:n toimituksen tilat ja studio.

Vaba Lava -yhdistyksen perusti yhdeksän vapaan kentän teatteri- ja tanssiryhmää vuonna 2010. Vaba Lavalla on kaksi päämäärää: tarjota esiintymismahdollisuuksia sekä vakiintuneille että nouseville vapaille toimijoille Virossa sekä edistää kansainvälistä toimintaa järjestämällä yhteistyöprojekteja, yhteistuotantoja, työpajoja ja seminaareja. Vaba Lava on Viron ensimmäinen esitystila, jolla ei ole omaa ryhmää. Vaba Lava pyrkii tarjoamaan vapaille ryhmille tiloja sekä tukipalveluita, toimimaan tuotanto-organisaationa ja alustana uusille ja kokeileville teoksille.

HAKU

Hae residenssiin täyttämällä hakulomake.

VIimeinen hakupäivä: 20.6.2019
Päätökset: 28.6.2019
Residenssijaksot: 28.8.–18.9. and 4.11.–24.11.

RESIDENSSIN EHDOT
– Residenssitaiteilijoiden on mainittava Suomen Viron-instituutti ja Wihurin rahasto residenssikumppanina kaikissa tiedotus- ja markkinointimateriaaleissa koskien residenssissä kehiteltyä tuotantoa.
– Residenssitaiteilijoilla on oltava voimassa oleva matkavakuutus omakustanteisesti.
– Vaba Lava ei pysty tarjoamaan lavastus-, valaistus- tai äänisuunnittelua eikä tekninen henkilökunta ole käytettävissä harjoitusajalla.

RESIDENSSI TARJOAA

Matkakulut (meno-paluu Suomesta Narvaan edullisinta vaihtoehtoa käyttäen. Emme tue lentomatkoja).
Majoituksen (koko ryhmän yhteinen asunto)
Stipendin 600 euroa residenssijaksolta per taiteilija. Maksimissaan neljä taiteilijaa per jakso. 500 euron materiaalibudjetin työpajoihin ja demoesitykseen

TILAT

Harjoitustilana on Vaba Lavan pieni sali, 82 m2, 52 seats. (Ei mahdollisuutta ripustaa valoja)
Studio-sali (136m2, 52 paikkaa) tai black box (370m2, 270 paikkaa) demoesitykselle / yleisölle avoimelle tapahtumalle
Vaba Lava keskus on avoinna 10–22, muutokset mahdollisia.
Toimistotilojen käyttö tarpeen mukaan.

MAJOITUS

Yksi asunto jaetuilla tai omilla huoneilla, yhteistilat (keittiö, wc, kylpyhuone), wifi.

 

OPEN CALL FOR RESIDENCY PROGRAM 2019

The Finnish Institute and Vaba Lava center welcome applications from performing artists or artist groups (circus, dance, theatre, performance art) based in Finland. The deadline is 20th of June 2019 and the residencies take place in September and November in Narva, in the North-East of Estonia. The program is generously supported by Wihuri Foundation.

The Finnish Institute in Estonia will pilot a residency together with Vaba Lava in Narva. One residency period lasts for three weeks. We are offering two residency periods for individual artists or small groups of maximum 4 people. The main purpose is to provide time and space for the residents’ artistic practice but our activities are socially engaged in Narva. During the residency, artists are expected to collaborate with local school groups two hours per week plus a demo / work-in-progress show. The Institute and Vaba Lava will coordinate and facilitate the workshops.

Narva is a Russian speaking, post-industrial town on the Estonian-Russian border. The town has a complex and multi-tier history, once proposed as the capital of the Swedish Empire. It was home to Krenholm textile manufacture, which was the world’s biggest one at its peak. The Estonian government has lately invested in Narva with new initiatives, such as Estonian Art Academy’s Narva Art Residency and Vaba Lava Narva.

Vaba Lava Narva is centrally located, in an old arms factory building from 1947, that was named as Postbox 22 – later Baltijets. The center opened in December and has cutting edge facilities. The center hosts a Black Box stage, Studio stage and small stage, office spaces, guest rooms, gallery, cafe, and Estonian National Broadcasting Company’s Narva branch.

The foundation Vaba Lava (Open Space) was founded by 9 independent theatre and dance companies in 2010 with two aims: firstly to provide opportunities for both established and emerging independent companies in Estonia and secondly to promote international cooperation organizing joint projects, co-productions, workshops, and seminars. Vaba Lava is the first theatre center in Estonia without a resident company. Vaba Lava aims at offering independent companies both a space for performing and support services as well as serving as a production center and a hotbed for new experimental and unconventional work.

APPLICATIONS

Apply by filling in the online form.

Deadline for applications: June 20, 2019
Decisions: June 28, 2019
Residency periods: August 28 – September 18, 2019, and November 4–24, 2019.

TERMS AND CONDITIONS
– The artists-in-residence must credit the Finnish Institute in Estonia as a residency partner in all marketing and communications relating to the residency as well as the production developed during the residency.
– The artists-in-residence must have valid personal travel insurance.
– Vaba Lava does not provide actual stage, lighting or sound design services nor operate the equipment during rehearsal time.

COVERED BY THE PROGRAM

Travel costs (roundtrip from Finland to Narva, using the most economical option. We do not support flight costs)
Accommodation (apartment, shared with the whole group)
Stipendium of 600 euros per artist per residency period, max. 4 artists per residency.
500 euros for materials for workshops and/or demo performance.

WORKING SPACE

Small stage, 82 square meters, 52 seats. (No stage lights)
Studio stage (136m2, 52 seats) or black box (370m2, 270 seats) for the demo / work-in-progress peformance.
Vaba Lava center is open from 10 am to 10 pm, subject to changes.

Access to the office facilities, if needed.

ACCOMMODATION

One apartment with private or shared rooms and shared facilities (kitchen, toilet, bathroom).