Suomenopettajat kulttuurimatkailun avainhenkilöinä (2010)

Kulttuurivientihankkeen tavoitteena on välittää Virossa suomen kielen opettajien kautta suomea opiskeleville tietoa ja kokemuksia Suomesta mielenkiintoisena kulttuurimatkailumaana.

Virossa suomea opiskelee vuosittain noin 5 000 nuorta ja aikuista. Kielitaitonsa ansiosta he pystyvät löytämään tietoa ja osallistumaan Suomessa järjestettäviin kulttuuritapahtumiin ja tutustumaan eri kohteisiin.

Hankkeen päätapahtumat:
Viron suomen kielen opettajien kultturimatka Helsinkiin elokuussa 2010; 18 osallistujaa
Kulttuurimatkailun täydennyskoulutusseminaari Tartossa marraskuussa 2010; 48 osallistujaa

Tapahtumiin osallistui Virosta opettajia nuorten ja aikuisten lukioista, ammattikouluista ja vapaan sivistystyön kielikursseilta. Lisäksi Suomesta osallistui Suomi toisena kielenä -opettajia, jotka olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa seminaariohjelmaa. He vierailivat tartolaisissa kouluissa kertomassa Suomesta kulttuurimatkailumaana.