Kulttuuri ja taide

Suomen Viron-instituutin kulttuuri- ja taideohjelman painopisteinä vuonna 2019 ovat taiteilijoiden liikkuvuuden edistäminen, verkostojen vahvistaminen ja ohjelmatyö Viron venäjänkielisellä alueella. Instituutti toimii pienessä mittakaavassa myös Latviassa ja Liettuassa.

Suomen Viron-instituutin toiminta on ajankohtaista ja innovatiivista. Työmme lähtökohta on tuottaa sisältöjä, jotka tällä hetkellä resonoivat virolaisessa yhteiskunnassa. Usein instituutti toimii myös siltana suomalaisten ja virolaisten välillä. Instituutti rakentaa yhteyksiä, vahvistaa henkilösuhteita ja on avoin erilaisille yhteistyöaloitteille.

Residenssit

Yksi Viron kiinnostavin tämän hetken ilmiö liittyy Venäjän rajalla sijaitsevaan lähes täysin venäjänkieliseen Narvaan. Kaupunkiin on tullut monia uusia taide- ja kulttuuritoimijoita sekä tapahtumia. Se on ehdolla vuoden 2024 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Suomen Viron-instituutti pilooti esittävän taiteen residenssiä Narvassa yhteistyössä Vaba Lava -taidekeskuksen kanssa. Avoin haku suomalaisille ja Suomessa toimiville esittävän taiteen (teatteri, tanssi, sirkus, esitystaide) ammattilaisille on auki 16.6.2019 asti. Tarjolla on kaksi kolmen viikon residenssijaksoa, syyskuussa ja marraskuussa. Residenssi edellyttää työskentelyä paikallisten koululaisten kanssa, mutta suurin osa ajasta on varattu omaan taiteelliseen työskentelyyn. Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella residenssistä ei tule taiteilijoille kuluja.

Instituutti käynnistää yhteistyössä Viron taideakatemian Narvan taideresidenssin ja Trojan Horse -kollektiivin Kaisa Karvisen ja Tommi Vaskon kanssa useampivuotisen Reconfiguring Territories -hankkeen. Vuonna 2019 järjestämme Narvan taideresidenssissä muotoilijoille, arkkitehdeille ja taiteilijoille kevätkoulun, joka käsittelee muun muassa ajankohtaisia geopolitiikan ja kaupunkisuunnittelun kysymyksiä, Narva esimerkkitapauksena. Hankkeessa yhdistyvät luovien alojen rohkea kehittäminen, kriittinen ajattelu ja tutkimustyö. Haku kevätkouluun julkistetaan maaliskuussa.

TelepART

TelepART on kevyt ja ketterä tuki, jolla edistetään esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja esiintymismahdollisuuksia. Suomen Viron-instituutti liittyi TelepART-tuen myöntäjien joukkoon vuonna 2018. Seitsemän Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutin sekä suomalaisten esittävän taiteen tiedotuskeskusten yhdessä toteuttama merkittävä avaus vahvistaa uransa alku- ja keskivaiheilla olevien suomalaisten taiteilijoiden kansainvälisyyttä. Aloina ovat musiikki, tanssi, teatteri, sirkus ja esitystaide.

TelepART-tukea voidaan myöntää joko suomalaisen esiintyjän esiintymiselle ulkomailla tai ulkomaisen esiintyjän esiintymiselle Suomessa. Tukea voivat hakea yksittäiset esiintyjät, ryhmät, esiintyjien edustajat kuten agentuurit sekä tapahtumajärjestäjät. Tukea myönnetään matka-, majoitus- ja rahtikuluihin, ja se voi kattaa korkeintaan 50% projektin kokonaiskuluista. Suurin myönnettävä tukisumma on 1000 € ja pienin 100 €.

Instituutti edistää suomalaisten taiteilijoiden liikkuvuutta Virossa ja muualla Baltiassa TelepART ohjelman kautta.

TelepART-haku on auki jatkuvasti ja päätöksistä ilmoitetaan kahden viikon kuluessa hakulomakkeen jättämisestä. Englanninkieliset hakulomakkeet, hakuohjeet sekä tarkat myöntökriteerit löytyvät osoitteesta www.applytelepart.com.

Tapahtumat, festivaalit

Teemme yhteistyötä virolaisten taidefestivaalien ja -tapahtumien kanssa. Instituutti tukee suomalaisten esiintymismatkoja ja toimii suomalaisen taiteen asiantuntijana.

Verkostot

Suomen Viron-instituutti vahvistaa taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden verkostoja Suomen ja Baltian maiden välillä. Verkostotyötä tehdään yhteistyössä taiteen tiedotuskeskusten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Suomen Viron-instituutti on jäsenenä eurooppalaisten kulttuuritoimijoiden EUNIC-verkostossa.

Lisätiedot:
Karoliina Korpilahti
ohjelmapäällikkö

karoliina.korpilahti@finst.ee

___

Suomen Viron-instituutin toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.