Eesti ja Soome riikide ja rahvaste sõprus on osa mõlema riigi rahvusnarratiivist. Mida aga võiks teada kahe riigi vahelistest LGBT+ kogukondade suhetest ja kui kaugele senised uurimused ulatuvad? Kuidas on seotud 1980.–1990. aastate Eesti ja Soome LGBT+ aktivistlikud liikumised? Mida räägivad soome homoseksuaalsete meeste mälestused Eestist? Mis rolli mängis Soome televisioon Nõukogude Eesti geidele ja lesbidele? Mis rolli on mänginud Eesti-Soome vaheline üliõpilasvahetus LGBT+ inimestele?

Soome-ja eestikeelset vestlust veavad eest kvääriuurijatest ajaloolane Riikka Taavetti, etnoloog Rebeka Põldsam ja folklorist Andreas Kalkun.

Tulge kuulama ja kaasa rääkima!