Arhitektuuriteadlane Karin Paulus räägib oma ettekandes enam kui sajandi kestnud ja tänaseni tuntavatest Soome mõjudest Eesti arhitektuuris ja disainis.
 
Eelmise sajandi algul kutsuti soomlasi Eestisse rahvuslikke maju ehk sisuliselt eestlust ehitama. Omariikluse tulles suheldi erialaselt juba võrdsemal viisil. Nõukogude aja suletus muutis Soome aga ideaaliks, maitseka ja hea elu sümboliks, mida imiteeriti ning kust ammutati inspiratsiooni, nõudest korrusmajadeni.
 
Osavõtt prii!
 
Toetavad Eesti Kultuurkapital, HTM hõimurahvaste programm ja Tallinna linn