Üksi ja üheskoos – selle sügise raamatukogudialoogid võtavad arutluse alla kogukondade tähtsuse.

Üha enam kohtumisi inimeste vahel toimub digitaalselt. Suurenenud on kaugtöö maht. Kas oleme muutumas üksildasemaks? Kuidas on muutunud kogukondade ja kohtumiste tähendus? Mida tähendab vanade kogukondade jaoks, et inimesed kolivad maalt linna? Milline tähtsus on füüsilisel kokkusaamisel? Mida teha, kui märkate, et keegi on kõrvale jäänud?

Soome Instituut jätkab raamatukogudialoogidega Eestis. Teemaks on seekord “Üksi ja üheskoos” ning dialoogiring koguneb lisaks Tallinnale ka Tartus.

Mõlemal pool Soome lahte on täheldatud, et üldine aruteluõhkkond on muutunud polariseerivaks ja vaenulikuks. Inimesed igatsevad aga võimaluse järele rääkida aktuaalsetel teemadel rahulikult ja turvaliselt. Dialoogide keskne mõte ongi üksteist austav vestlus ja üksteise kuulamine.

Soome Instituut rakendab dialoogiringides Soomes välja töötatud „Aeg maha“ (Erätauko) meetodit. Raamatukogudialoogid on lihtne moodus õppida ja harjutada konstruktiivset ja turvalist arutelu. Vaata lähemalt sügise dialoogide kohta meie kodulehelt.

Dialoogiringid 10.10.2023:

Tallinnas Rahvusraamatukogu fuajees, Narva mnt 11, Tallinn  kl 17.00-18.30
Tartus Soome Instituudi raamatukogus, Ülikooli 11, Tartu, kl 17.00-18.30