Tartus asuvasse Soome Instituudi raamatukokku tõi mind kultuurikorralduse praktika. Soome Instituudi tegevusega olen kunagiste soome keele ja kirjanduse õpingute tõttu ka varem kokku puutunud. Igapäevaselt töötan samuti raamatukogus, kuid instituuditöö erineb siiski mu põhitööst. Et minu soov oli saada võimalikult ehe pilt asutuse igapäevatööst, siis viibisin praktika jooksul täispikad päevad ja nädalad kohapeal. Selle käigus õnnestus mul nii lihvida juba olemasolevaid oskusi kui ka saada uusi kogemusi. Lisaks kultuurile on mulle südamelähedane hariduse teema ja minu jaoks on väga sümpaatne instituudi tegevus soome keele õpetamise arendamisel Eestis. Pean õppimises oluliseks mängulist lähenemist ja seega oli mul suur rõõm koostada lastele Soomet tutvustavaid aardejahte ja orienteerumismänge. Oma suurima armastuse raamatute ja lugemisega seonduvalt sain kujundada erinevaid väljapanekuid ja koostada Soome raamatute lugemissoovitusi sisaldava kausta. Viimastel praktikanädalatel oli mulle seltsiks ka Soome praktikant Erika, kellega saime koostööd teha. Praktika pikimaks ja pingeliseimaks osutus viimane päev, kus aitasin korraldada 4.-6. klassi õpilastele mõeldud Kalevala päeva ja õhtust lauamänguteemalist vestlusringi. Kalevala päeval osales pea 100 last ja vestlusring tõi kokku üllatavalt palju huvilisi, kelle soov oli, et soomekeelsed lauamänguõhtud võiksid toimuda regulaarselt.

Neli nädalat möödusid Soome Instituudi meeldivas õhkkonnas üllatavalt ruttu. Instituudi eriilmeline tegevus Soome kultuuri tutvustamisel annab kinnituse, et tähenduslik tervikpilt moodustub väiksematest osadest. Praktikanädalatest võtan kaasa kinnistunud teadmise, et kultuurikorraldus ei ole vaid suurüritused ning mitmekülgne kultuuritöö on see, millele ka edaspidi pühenduda kavatsen. Kindlasti leian ka edaspidi tee instituudi raamatukokku ja erinevatele sündmustele, olgu selleks siis regulaarselt toimuvad soome-eesti vestlusring või kirjandusklubi või hoopis midagi muud põnevat.

 

Aimi Tedresalu

TÜ kultuurikorralduse magistrant