Soome esimese naiskirjaniku, -ajakirjaniku, ühiskonnategelase ja võrdsuse eest võitleja Minna Canthi (1844–1897) sünnipäeval, 19. märtsil tähistatakse Soomes võrdõiguslikkuse päeva. Just tema elutöö tulemusena tõusis soome naine mehega võrdväärseks kodanikuks, mis viis 1906. aastal naiste valimisõiguseni Soomes. Seepärast kannab Minna Canthi sünnipäev võrdõiguslikkuse päeva nimetust ning kogu Soomes heisatakse riigilipud.

Ajakiri Kaksplus koondas Soome edusammud pereelu võrdõiguslikkuse vallas infopaketiks, mida tasub ka Eestis teada ja lähemalt uurida. 

1878 naised ja mehed said võrdse pärimisõiguse

1919 abielunaistel lubatakse käia tööl ka ilma abikaasa nõusolekuta

1930 uus abieluseadus, millega naine vabastatakse oma mehe eestkoste alt

1937 jõustub sünnitoetuste seadus

1950 lubatakse abort meditsiinilistel näidustustel

1961 antibeebipillid jõuavad kasutusse

1970 abort on lubatud ka sotsiaalsetel põhjustel

1973 jõustub päevahoiuseadus

1975 isadusseadus ja lastetoetuse seadus jõustuvad; teisisõnu saavad väljaspool abielu sündinud lapsed sama staatuse kui abielus sündinud lapsed

1978 lapsevanemad saavad õiguse jagada lapsehoolduspuhkust

1983 võimaldatakse ühine hooldusõigus

1991 isad saavad isapuhkust, mis ei lühenda lapsehoolduspuhkust

1994 abielus toime pandud vägistamine tunnistatakse kriminaalkuriteoks

2017 jõustub abieluvõrdsuse seadus, mis tähendab, et samast soost inimesed saavad abielluda

2019 viljakusravi saanud naispaarid saavad lapse omaks tunnistada juba enne lapse sündi

2019 jõustub lapse hooldus- ja kohtumisõiguse seadus

2022 jõustub perepuhkuste reform, mis võimaldab lapse mõlemal vanemal kasutada vanemapuhkust senisest ühtlasemalt – praegu kasutavad seda rohkem emad.

Paljud neist muutustest, mis tänapäeval päris normaalsed tunduvad, on olnud omas ajas vägagi radikaalsed. Ajad muutuvad, aga mitte iseenesest – Minna Canth oli üks neist, kes pani muutuste sünnile aluse. Ta on esimene ja oli kuni 2020. aastani ainus naine, kelle auks on Soomes lipupäev (alates 2007. aastast). Alates 2020. aastast võib heisata 9. augustil lipud Tove Janssoni sünniaastapäeaval Soome kunsti auks.