Taotle toetust Eesti-Soome Kultuurifondilt!

27. oktoober 2017

Eesti ja Soome Kultuurifond võtab vastu ettepanekuid Eesti-Soome kunsti-, kultuuri- või haridusalase koostööprojekti toetamiseks kuni 15 000 eurose stipendiumiga. 

Toetuse saamiseks peab projekt eeldama võrdväärset panust mõlemalt maalt ja eeldusi ekspordiks kolmandatesse maadesse.

Tähtaeg 3. november!

Põhjendatud ettepanekud saata e-postile: taotlused@suvi-saatio.fi

Lisainfo: 
Jaana Vasama
jaana.vasama@suvi-saatio.fi

Eesti-Soome Kultuurifondi asutajad on 24 eraisikut ning 15 ettevõtet ja organisatsiooni Eestist ja Soomest. Fondi pikaajaline eesmärk on tugevdada Soome ja Eesti koostööd kultuuri, kunsti ja hariduse erinevates valdkondades, suurendada vastastikku keeleoskust, arendada ühisprojekte ning edendada kultuurieksporti kolmandatesse maadesse.