Stipendiumid üliõpilastele!

12. oktoober 2016

2016. aastal antakse soome keele üliõpilastele kaks 400 € suurust stipendiumi.

  • Stipendiumidele saavad kandideerida Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilased, kes õpivad käesoleval õppeaastal soome keelt pea- või kõrvalainena bakalaureuse- või magistriõppes.
  • Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga, CV ja tõend õppetulemustest hiljemalt 6. novembriks 2016 e-posti aadressil maarja.keba@finst.ee. Motivatsioonikiri peab sisaldama stipendiumi kasutamise eesmärki.
  • Stipendiumide määramise otsustab Soome Instituudi stipendiumikomisjon.
  • Stipendiumi määramisel arvestatakse seniseid õpingutulemusi ja stipendiumi kasutamise eesmärki.
  • Stipendiumide saajatele teatatakse otsusest kirjalikult e-posti teel.

Stipendiumid antakse üle soome keele õpetajate sügisseminaril, reedel 18. novembril Tartus.

Soome Instituudi stipendium on loodud 1998. aastal toetamaks Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli soome keele ja kultuuri üliõpilaste õpinguid. Stipendiumiga tunnustab Soome Instituut pikaajalist ja head koostööd mõlema ülikooliga.