Stipendium soome keele õpetajale

27. veebruar 2012

Stipendium soome keele õpetajatele. Tähtaeg 9. märts.

Suomalais-eestiläisen kauppakamarin apuraha suomen kielen opettajille 2012

1. Suomalais-eestiläinen kauppakamari (FECC) tukee suomen kielen opetusta Viron yleissivistävissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 2006 perustamallaan apurahalla.

2. FECC myöntää kaksi 400 € suuruista apurahaa, joista toinen myönnetään yleissivistävän ja toinen ammatillisen oppilaitoksen suomen kielen opettajalle.

3. Apuraha on tarkoitettu hakuvuonna oppilaitoksessa työskentelevälle suomen kielen opettajalle tämän ammattitaidon kehittämiseen

4. FECC julistaa apurahan haettavaksi ja tiedottaa siitä FECC:n ja Suomen Viron-instituutin kotisivuilla (www.fecc.ee, www.finst.ee)

5. Apurahan hakemista varten tulee esittää:

Vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi kuinka apuraha on suunniteltu käyttää
Selvitys tähänastisesta suomen kielen opetukseen kuuluvasta toiminnasta
Ansioluettelo ja yhteystiedot

6. Hakemukset on toimitettava osoitteeseen Soome Instituut, Vanemuise 19, 51014 Tartu tai sähköpostitse osoitteeseen maarja.keba@finst.ee viimeistään 9.3.2012. Kuoreen tai sähköpostin otsikoksi tulee lisätä merkintä “APURAHA”.

7. Viimeisen hakupäivän Viron postileima hyväksytään. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä viimeisen hakupäivän loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

8. Apurahahakemukset käsittelee toimikunta, jonka muodostavat:

puheenjohtaja: FECC:n edustaja
jäsenet: kaksi Suomen Viron-instituutin edustajaa

9. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apuraha julkistetaan myös FECC:n ja Suomen Viron-instituutin kotisivuilla. Apuraha luovutetaan 17.3.2012 Suomen Suurlähetystössä Tallinnassa.

10. Apurahan käytön jälkeen (viimeistään vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä) tulee apurahan saajan esittää FECC:lle kirjallinen selvitys apurahan käyttämisestä. Selvitykset toimitetaan postitse osoitteeseen Soome Instituut, Vanemuise 19, 51014 Tartu tai sähköpostitse osoitteeseen maarja.keba@finst.ee

Heikki Mäki
FECC:n hallituksen puheenjohtaja

Soome-Eesti Kaubanduskoja stipendiumid erialaseks enesetäienduseks