Stipendium soome filoloogia üliõpilastele

16. oktoober 2013

Soome Instituudi stipendium on loodud 1998. aastal toetamaks Tallinna ülikooli ja Tartu ülikooli soome keele ja kultuuri üliõpilaste õpinguid. Stipendiumiga tunnustab Soome Instituut pikaajalist ja head koostööd mõlema ülikooliga.

  1. 2013. aastal antakse välja kaks 300 € suurust stipendiumi.
  2. Stipendiumidele saavad kandideerida Tallinna ülikooli ja Tartu ülikooli üliõpilased, kes õpivad käesoleval õppeaastal soome keelt pea- või kõrvalainena bakalaureuse- või magistriõppes.
  3. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga, CV ja tõend õppetulemustest hiljemalt 5. novembriks 2013 e-posti aadressil maarja.keba@finst.ee. Motivatsioonikiri peab sisaldama stipendiumi kasutamise eesmärki.
  4. Stipendiumide määramise otsustab Soome Instituudi stipendiumikomisjon.
  5. Stipendiumi määramisel arvestatakse seniseid õpingutulemusi ja stipendiumi kasutamise eesmärki.
  6. Stipendiumide saajatele teatatakse otsusest kirjalikult e-posti teel. Stipendiumid antakse üle soome keele õpetajate sügisseminaril 15. novembril Tartus.