Stipendium soome filoloogia üliõpilastele

30. oktoober 2012

 

Soome Instituudi  stipendium on loodud 1998. aastal toetamaks Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli soome keele ja kultuuri üliõpilaste õpinguid. Stipendiumiga tunnustab Soome Instituut pikaajalist koostööd mõlema ülikooli soome keele osakonnaga.

  1. 2012.  aastal antakse välja kaks 300 € suurust stipendiumi.
  2. Stipendiumidele saavad kandideerida Tallinna ülikooli ja Tartu ülikooli üliõpilased, kes õpivad käesoleval õppeaastal soome keelt pea- või kõrvalainena bakalaureuse-  või  magistriõppes.
  3. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga, CV ja tõend õppetulemustest hiljemalt 16. novembriks 2012 e-posti aadressil maarja.keba@finst.ee. Motivatsioonikiri peab sisaldama selgitust stipendiumi kasutamise kohta.
  4. Stipendiumide määramise otsustab Soome Instituudi stipendiumikomisjon.
  5. Stipendiumi määramisel arvestatakse seniseid õpingutulemusi ja stipendiumi kasutamise eesmärki.
  6. Stipendiumide saajatele teatatakse otsusest kirjalikult e-posti teel. Stipendiumid antakse üle Tartus 23. novembril.