Loomemajanduse investeerimisfoorum: Is investment in creative industries gambling?

4. september 2015

Finantseerimisfoorum
IS INVESTMENT IN CREATIVE INDUSTRIES GAMBLING?

Põhjamaade ja Balti riikide loomemajanduse arengut pidurdavad sektori alarahastamine ja loomeinimeste kogenematus ärimaailmas. Kuidas saaksid alustavad loomeettevõtted oskuslikumalt kaasata investeeringuid ning aidata avalikul sektoril oma teenuste disainimisel mõista loometööstuse vajadusi?

Põhja-Balti loomemajanduse finantseerimisfoorum “Kas investeering loomeettevõttesse on loterii?” keskendub loomeettevõtete tootearenduse, innovatsiooni- ja ekspordivõimekuse tõstmisele rahastamisvõimaluste leidmise abil. Poolepäevane foorum pakub arutelusid investorite, riskikapitalistide, ettevõtete ja poliitikakujundajatega.

Eesmärgiks on tõsta teadlikkust loomemajandussektori erinevate osapoolte soovidest ja kitsaskohtadest. Samuti tutvustatakse rahastamisvõimalusi ja investorite ootusi äriprojektide kvaliteedile. Aruteludes sõnastatakse erainvesteeringute roll loomeettevõtluses ning eeldused loomeettevõtete kasvamiseks Põhja-Balti piirkonnas ja üleilmselt.

Sihtrühm: ettevõtted, investorid, tugistruktuuride esindajad, poliitikakujundajad

Osavõtt: kohtade arv on piiratud. Koha tagab registreerumine hiljemalt 1. septembril ning arvel toodud ajaks osalustasu maksmine

Probleem: loomesektori alarahastamine

Eesmärk: tuua kokku Põhjamaade ja Eesti investorid ja ettevõtted

8. september kell 13-17
kino Artis, Tallinn
inglise keeles

INFO

Registreerumine