Haetaan määräaikaista ohjelmapäällikköä

3. september 2012

Suomen Viron-instituutti

hakee palvelukseensa määräaikaista ohjelmapäällikköä Tallinnan toimipisteeseen ajalle 1.1.2013-31.12.2015.

Ohjelmapäällikön tehtäviin instituutissa kuuluu ideoida, suunnitella ja toteuttaa instituutin kulttuuriohjelmaa sekä organisoida kulttuuriviennin hankkeita. Ohjelmapäällikkö hankkii myös ohjelmarahoitusta ja osallistuu instituutin viestintään. Muiden tehtäviensä ohella ohjelmapäällikkö vastaa myös Runoajelu-festivaalista.

Tehtävään valittavalta edellytetään korkeakoulututkintoa, taide- ja kulttuurikentän tuntemusta, itsenäistä ja aloitteellista projektinhallintaa, kokemusta projektin budjetoinnista ja/tai rahoituksen hankinnasta sekä vahvaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa. Hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisukyky, esiintymistaito sekä hyvä viron-, suomen- ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito katsotaan eduksi.

Tarjoamme monipuolisen, innostavan ja itsenäisen työn sekä työympäristön, jossa voi itse kehittää työtään. Hakijaa pyydetään esittämään hakemuksessaan oma palkkatoiveensa. Tehtävän määräaikaisuus johtuu ulkomaantyön luonteesta.

Hakemukset toimitetaan Suomen Viron-instituutin toimistoon hallintosihteeri Viia Välille postiosoitteeseen Soome Instituut, Harju 1, EST-10146 Tallinn tai pdf-muodossa osoitteeseen tallinn@finst.ee viimeistään perjantaina 28.9.2012 klo 16.00 mennessä.

Haastattelut pidetään 8–9.10.2012 Helsingissä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Suomen Viron-instituutin johtaja Riitta Heinämaa.

+372 6313422 tai riitta.heinamaa@finst.ee