Ajalehed ja ajakirjad

Raamatukogu lugemissaalis saab lugeda värskeid Soome ajalehti ja ajakirju ning Eesti päeva- ja nädalalehti. Ajakirjade vanemaid numbreid laenutame koju.

ANNA – naisteajakiri 1x nädalas
ARKKITEHTIUUTISET – arhitektuuriajakiri 12x aastas
AVEK – audiovisuaalse kulttuuri ajakiri 2x aastas

BALTIC GUIDE – mahukas infoleht Eestist, mõeldud turistidele, 12 x aastas

DEMI – noorteajakiri 12x aastas

ELO – Tuglase seltsi ajakiri 5x aastas

HELSINGIN SANOMAT – Soome suurim sõltumatu päevaleht (iga pühapäev) 

INKERI – Eesti Ingerisoomlaste Liidu ajaleht 4x aastas

KANAVA – kultuuri- ja kirjandusajakiri 8x aastas
KANSANMUSIIKKI – Soome rahvamuusika liidu ajakiri 4x aastas
KASVATUS – kasvatusteaduslik ajakiri 5x aastas
KAUPPALEHTI – ühiskondlik majandus- ja äripäevaleht ilmub iga argipäev
KAUPPALEHTI OPTIO – Kauppalehti kuulisa
KIRJAILIJA – Soome Kirjanike Liidu ajakiri 4x aastas
KOTIPUUTARHA – koduaiandusajakiri 10x aastas
KOULULAINEN – noorteajakiri 14x aastas
KUUKAUSILIITE – Helsingi Sanomate kuuajakiri 12x aastas

LAPSEMME – Mannerheimi Lastekaitseliidu ajakiri 4x aastas

MARTAT. Emäntälehti – Soome naisteühenduse Marttaliitto ajakiri 6x aastas
ME NAISET – naisteajakiri 1x nädalas
MIELI – vaimutervise ja püshhiaatriaseltsi ajakiri
MUSEO – muuseumi ajakiri 4x aastas

PARNASSO – kirjandusajakiri 7x aastas
PIRTA – Kalevala naisteliidu kultuuriajakiri 4x aastas

SELKOSANOMAT – arekeelsed uudised 20x aastas
SIULASET – Helsingi Ülikooli soome-ugri keelte üliõpilaste ühingu (Siula ry) ajakiri 4x aastas
SUOMEN KUVALEHTI – ühiskondlik nädalaleht 1x nädalas
SUOMEN LUONTO – loodusajakiri 10x aastas
SUOMEN SILTA – välissoomlaste ajakiri 4x aastas
SUOMENOPETTAJAT (endine SUTINA) – Soome kui võõrana keelena-opetajate ühingu (Suomi toisena kielenä -opettajat ry) ajakiri 3x aastas
SYNTEESI – kunsti ajakiri
SÄRÖ – kirjandus- ja kultuuriajakiri 4x aastas

TAIDE – kujutava kunsti ajakiri 6x aastas
TEATTERI & TANSSI + SIRKUS – teatri- ja tantsuajakiri 8x aastas 
TIETEESSÄ TAPAHTUU – teadusajakiri 6x aastas
TULI JA SAVU – luuleajakiri 4x aastas

VIRKE – Emakeele õpetajate liidu (Äidinkielen opettajain liitto) ajakiri 4x aastas
VIRO.NYT – 4x aastas

 • Ülikoolide väljaanded
  MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI – Åbo Akademi ajakiri
  YLIOPISTO – Helsingi Ülikooli ajakiri 10x aastas
  VOX – Vaasa Ülikooli ajakiri
 • Eestikeelne ajakirjandus
  EESTI EKSPRESS
  EESTI PÄEVALEHT
  MAALEHT
 • OMA KEEL
  POSTIMEES
  SIRP
  UNIVERSITAS TARTUENSIS
  ÕPETAJATE LEHT